Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Aktivní pohyb dětí vytlačily mobilní telefony

Je naprosto alarmující, že naprostá většina školou povinných dětí tráví svůj volný čas sezením u mobilního telefonu,...

....u TV u PC či jiného elektronického zařízení a jen necelých 14 procent dětí se pohybuje víc jak hodinu denně, včetně chůze do školy.

Dokládají to výsledky průzkumu z prosince 2021 na téma Pohyb a strava u dětí…. (viz níže) Jedním z okruhů, na který se průzkum zaměřil, byl podíl mírné fyzické aktivity v denním režimu dětí základní školou povinných. Když ráno děti opouštějí teplo domova, většinou je jako první čeká cesta do školy, takže:  

Jakým způsobem se dopravuje Vaše dítě do školy?
 


Vidíme, že skupiny dětí, které chodí do školy pěšky a které vozí rodiče, jsou téměř stejně velké. Ani na tom, že se téměř polovina dětí dopravuje do školy veřejnou hromadnou dopravou, není asi nic zvláštního. Podstatou průzkumu nebylo zjišťování příčin mapovaného stavu, např. proč čtvrtinu dětí vozí do školy rodiče, zda jsou to skutečně převážně jen ti nejmenší, nebo proč děti, které jedou třeba jen jednu stanici autobusem či tramvají, nechodí raději pěšky atd. Berme proto tyto výsledky jako prosté konstatování.  

U dalších dvou grafů, které mapují oblast volného času, si ale všimněme, jak potřeba využívat elektronické přístroje jednoznačně vítězí nad potřebou pohybu.

Kolik minut věnovalo Vaše dítě v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) mimo výuku ve škole za poslední 4 týdny?
 Kolik hodin strávilo Vaše dítě průměrně za den sezením u mobilního telefonu, u TV, u PC či jiného elektronického zařízení mimo online výuku za poslední 4 týdny?
 

 

Převážná většina školáků (cca 86 %) má v denním režimu maximálně jednu hodinu MÍRNÉ fyzické aktivity, kam jistě patří právě i výše zmiňovaná cesta do školy či vynesení koše s odpadky. Naproti tomu více než 90 % dětí stráví ve svém volném čase minimálně jednu hodinu, spíše ale výrazně více, ve společnosti různých elektronických přístrojů. Tyto dva grafy jsou vlastně ve shodě a vzájemně se vysvětlují. O co méně aktivního pohybu, o to více tělesně pasivní zábavy u tabletů či chytrých telefonů, a opačně. Ne, nejsem staromilec a docela dobře chápu, že moderní komunikační a elektrotechnické prostředky už mají v našem životě podstatné a vlastně nepostradatelné místo, konečně i já je často využívám, ale přece jen bych byl radši, kdyby byl poměr mezi časem stráveným s nimi a dobou, kdy se děti věnují fyzické aktivitě a pohybové gramotnosti, alespoň vyrovnaný. Výše uvedený nesoulad je pro vývoj zdravé společnosti varovný, odstrašující a zcela nepřijatelný!

A jistě nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že za tento stav jsou z velké míry odpovědní rodiče školáků, kteří v zájmu své pohodlnosti nenabízejí dětem atraktivní fyzické aktivity, protože dáme-li dítěti tablet nebo telefon, je hodné, nezlobí a nevyžaduje od rodičů žádné další aktivity. Že fyzická kondice dětí tak trpí a zakrňuje, se neprojeví hned, ale většina dětí, které neměly v mládí dostatek pohybu, to negativně pocítí na svém zdravotním stavu až v různých fázích dospělosti. Tam už ale nejsme většinou schopní, pohybové manko bez následků vyrovnat.

A tato skutečnost již není jen problémem rodičů a dětí, které to nejsou ještě schopné vnímat, je to problém celé společnosti a její další existence. Problém, jehož prioritou by se měla zabývat i vláda a další představitelé našeho státu.

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Pohyb a strava u dětí na ZŠ v ČR se ve dnech 11. – 17. 12. 2021 aktivně účastnilo 35.652 respondentů, kteří uvedli, že jejich dítě studuje v současné době na základní škole. Metodologie: věk, pohlaví, bydliště, vzdělání; statistická odchylka je ±1,5 %.

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%