Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Brannost už není zakázané slovo

Společnost se odnepaměti vyvíjí ve vlnách a nové vlny s sebou většinou nesou snahy nechat zapomenout na ty minulé.

A je zajímavé, že tyto síly nesouvisí jen se změnami státních zřízení či ideologií, ale vždy hlavně s celkovou okolní společensko-politickou situací.

Podívejme se na posledních sto let vývoje pojmů brannost, branná příprava, branná připravenost občanů atd. Hned po vzniku Československa v roce 1918 zaznamenáváme v tehdejší společnosti protichůdné směry, na jedné straně euforické a pacifistické utopie o věčném míru a na druhé straně úsilí připravit mladý stát tak, aby se uměl ubránit vnějšímu nepříteli. Jak to dopadlo, víme.

V letech 1948 – 1989 byly tyto pojmy nadužívány, ideologicky zarámovány, a proto nakonec zprofanovány. Nebylo tedy divu, že se od devadesátých let minulého století přiřadily k symbolům neradostného období vlády jedné strany. Ještě před několika lety mohl nezaujatý občan nabýt dojmu, že tato slova jsou uvedena ve slovníku sprostých slov, a proto se nesluší je na veřejnosti používat.

Dnes se situace v tomto směru naštěstí mění. Je ale smutné, že tato změna znovu nastává až pod vlivem celospolečenského dění, kdy v atmosféře nebezpečí teroristických útoků i migračních vln zaznamenává globalizační proces výrazné odstředivé tendence a na scénu opět razantně vstupují národní zájmy jednotlivých států.

K branné připravenosti lidí jednoznačně přispívá i sportovní činnost, zejména pak sportovní odvětví, která můžeme označit jako branně technická. Letos na jaře jsme ve spolupráci s Českou unií sportu připravili a vyhlásili projekt Mladý sportovec, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití. Smyslem tohoto projektu bylo, aby děti pomocí specializovaných sportovních činností nenásilně získávaly branně technické dovednosti a schopnosti.

Tato příprava sice stále probíhá, např.  v našem Sdružení sportovních svazů České republiky ji pro svoje členy provozuje všech 17 sportovních svazů, ale cílem projektu bylo zvýšit brannou připravenost dětí a mládeže z řad veřejnosti. K financování tohoto pilotního ročníku se nám podařilo zajistit 3,9 milionů korun z asignací loterijních firem Českému olympijskému výboru.

Pilotního ročníku tohoto projektu se zúčastnily kluby šestnácti sportovních svazů, z našeho Sdružení i z České unie sportu, a jejich zájem byl enormní. Abychom mohli vyhovět všem nabídkám a s nimi spojeným finančním požadavkům ze strany sportovních klubů, museli bychom mít k dispozici mnohonásobně vyšší finanční zdroje. A to jsme z uvedených důvodů nemohli do projektu zařadit i některá další sportovní odvětví, která mohou k branné připravenosti efektivně přispívat. Jsme ale velmi rádi, že se ve stovce klubů bude téměř dvacet tisíc dalších dětí učit orientovat se v přírodě, zvládat přírodní živly, střílet a zacházet se zbraní, pomáhat sobě i druhým v různých složitých situacích atd.

Už první zkušenosti z realizace tohoto projektu ukazují, že jsme dětem nabídli zajímavou sportovní alternativu a jsme svědky zajímavé shody, kdy děti branné sporty baví a dospělí vědí, že pro bezpečný vývoj našich dětí jsou tyto činnosti potřebné. Věříme, že přidanou hodnotu branně sportovních disciplín ocení i odpovědné státní instituce a přispějí k tomu, aby tento společensky prospěšný projekt mohl být rozvíjen i v budoucnosti. S žádostí o spolupráci a podporu projektu jsme již oslovili ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinu Valachovou a také premiéra Bohuslava Sobotku. V současnosti čekáme na jejich odpověď.

Chci věřit, že společnost se už konečně poučí a branné povědomí zařadí k těm nadčasovým potřebám každého občana i státu.

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%