Svátek má: Gita

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Bude Nymburk znovu chloubou sportu?

Upříležitosti Lingiády, což byl mezinárodní tělovýchovný kongres Švédského svazu gymnastiky spojený s masovými tělovýchovnými vystoupenímive Švédsku v roce 1938, byl uspořádán pro účastníky z cizích zemí kurz moderních tělovýchovných metod v malebném táboře Malma-Hedu.


Většina delegátů byla u vytržení nad tím, co jimtábor poskytoval. Ale čeští zástupci si hned řekli: „Vždyť my máme něco podobného a mohlo by to být mnohem krásnější nežli Malma-Hed. Jeto náš Nymburk s parkem, tichým tokem Labe, záplavou zeleně, v níž jsou ukryta cvičiště a letní tělocvična v Tyršových sadech."

To jsou slova Augustina Očenáška, zakladatele nymburských tělovýchovných kurzů a velkého propagátora moderních směrů v sokolské tělesné výchově. Ano, Nymburk je opravdu městem velkých možností, neboť skvělé podmínky pro vybudování vzorného tělovýchovného tábora jej předurčily být střediskem našeho sportovního života, pravou olympijskou vesnicí Československa!

Po první světové válce v roce 1920 se stala nymburská Remanence skutečně středem tělovýchovného života, neboť sem byly přeneseny ústřední tělovýchovné kurzy pořádané ministerstvem zdravotnictví spolu s ministerstvem školství a národní osvěty. Za devatenáct let prošly těmito kurzy tisíce tělovýchovných pracovníků a po pět let se zde konaly též kurzy pro vedoucí fotbalového dorostu.

Za těchto skvělých podmínek pochopitelně stoupala i úroveň nymburských sportovců ve všech sportovních odvětvích. Košíkáři několikrát získali přebor ČOS a s úspěchem bojovali v lize, volejbalisté patřili mezi nejlepší v Čechách, vyrostli zde výborní atleti(Hořčic, Král, Paulů, Beneš atd.) a nastal rozmach vodních sportů. Zkrátka a dobře doba kurzů na Remanenci byla zlatým věkem nymburských ryze amatérských sportů.

Doba úpadku těchto sportů se datuje jednak od r. 1939, kdy byla Remanenci zasazena smrtelná rána přenesením všech kurzů do Třeboně, a jednak od vstupu Polabana Nymburk do ligy. V okamžiku, kdy se Polaban probojoval k nejvyšší metě, byl k němu upřen veškerý zájem veřejnosti a ostatní sporty živořily ve stínu slávy nymburské kopané. Remanence, po tolik let oživovaná tělocvičným ruchem, osiřela a pustla. Přešla válka a v prvních letech svobody zůstalo dějiště tolika krásných kurzů již jen ve vzpomínkách.

V roce 1948 v rámci sjednocení přešli závodníci DTJ do Sokola. Po sjednocení tělovýchovy a založení ČSTV nastává nová etapa rozvoje. V polovině 50. let je dokončena výstavba státního tělovýchovného střediska. Do Nymburka je přemístěn Tyršův ústav pro tělovýchovu a sport. Výstavba centra sportu pokračuje i v šedesátých letech. Z Nymburka se postupně stalo centrum sportu, které nám záviděla celá Evropa.

Vývoj však nejde vždy jen dopředu. Někdy se zastaví, jindy se ve spirále vrátí tam, kde už byl. A tak je před námi opět otázka.

Bude Nymburk znovu chloubou sportu?

Povede se realizovat projekt Olympijského centra? Najde se dnes v této zemi, kde se podpora sportu stala okrajovou záležitostí, dostatek prostředků pro Českou unii sportu na obnovu a vybudování takového centra? Nebo opět na nějakou dobu zůstane Nymburk městem ztracených možností?

Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%