Svátek má: Julie

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Definice pro zastřešující nestátní neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila v prosinci minulého roku, v návaznosti na plnění úkolu z vládou schválené Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020, zásadní definici pro zastřešující nestátní neziskové organizace.

Návrh definice byl zpracován sekretariátem Rady a Výborem pro Evropskou unii a byl následně oběma výbory Rady projednán. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila kritéria výběru zastřešujících nestátních neziskových organizacía požádala svého předsedu J. Dienstbiera, aby je svým dopisem doporučil k dalšímu využití členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády České republiky.

Schválená kritéria jsou velmi důležitá právě v souvislosti se státní politikou vůči nestátním neziskovým organizacím a zejména s poskytovanými dotacemi. Řada neziskových organizací vystupuje jako střešní organizace, svazy, a přitom jsou to jen spolky s pobočnými spolky. Tyto struktury nevznikly demokraticky iniciativou zdola, ale byly založeny, vytvořeny shora jedním hlavním spolkem a mnohdy jsou direktivně řízeny jedním člověkem. Z hlediska vlivu a podpory je zásadní rozdíl mezi takto vytvořenými organizacemi a organizacemi demokraticky vniklými zdola.

Schválená kritéria pro zastřešující nestátní neziskové organizace (NNO)
 • vznikají zdola iniciativou NNO, těmito NNO jsou zakládány a tvořeny (nejedná se tedy o hlavní spolek a jeho pobočné spolky),
 • mají právní formu členské korporace podle občanského zákoníku (spolek nebo zájmové sdružení právnických osob),
 • jejich účelem, který je uveden ve stanovách, je především poskytování služeb svým členům a hájeníjejich zájmů;
 • vznikly jako trvalá uskupení (nikoliv jako dočasné), působící na území České republiky na národní úrovni;
 • jejich povinným znakem, který zaručuje jejich legitimitu a repezentativnost, je existence členské základny, tvořené řádnými a přidruženými členy, přičemž jde alespoň z 51 % o nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, účelová zařízení církví); dalšími členy mohou být např. další církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, fyzické osoby;
 • vedou seznam členů podle občanského zákoníku;
 • jejich členové platí členské příspěvky, kterými je činnost a správa zastřešující NNO alespoň částečně financována,
 • mají strukturu orgánů podle občanského zákoníku a vyznačují se demokratickým způsobem instalování jejich členů (To znamená, že členové zastřešujících NNO mají rozhodující vliv na vytváření jejich orgánů a kontrolují jejich činnost).
 • zřizují kontrolní orgán podle občanského zákoníku
 • mají alespoň jednoho zaměstnance, který jejich činnost organizuje a koordinuje;
 • vydávají pravidelnou výroční zprávu;
 • mají zřízené webové stránky, které informují o jejich aktivitách a kde se samy prezentují jako zastřešující organizace NNO;

Zastřešující NNO tyto povinné znaky prokazují:
 • zápisy ve veřejném rejstříků příslušného rejstříkového soudu a povinnými přílohami vjeho sbírce listin, zejména stanovami;
 • výročními zprávami;
 • webovými stránkami.
Zdeněk Ertl

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.