Svátek má: Gita

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Definice pro zastřešující nestátní neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila v prosinci minulého roku, v návaznosti na plnění úkolu z vládou schválené Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020, zásadní definici pro zastřešující nestátní neziskové organizace.

Návrh definice byl zpracován sekretariátem Rady a Výborem pro Evropskou unii a byl následně oběma výbory Rady projednán. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace schválila kritéria výběru zastřešujících nestátních neziskových organizacía požádala svého předsedu J. Dienstbiera, aby je svým dopisem doporučil k dalšímu využití členům vlády a vedoucímu Úřadu vlády České republiky.

Schválená kritéria jsou velmi důležitá právě v souvislosti se státní politikou vůči nestátním neziskovým organizacím a zejména s poskytovanými dotacemi. Řada neziskových organizací vystupuje jako střešní organizace, svazy, a přitom jsou to jen spolky s pobočnými spolky. Tyto struktury nevznikly demokraticky iniciativou zdola, ale byly založeny, vytvořeny shora jedním hlavním spolkem a mnohdy jsou direktivně řízeny jedním člověkem. Z hlediska vlivu a podpory je zásadní rozdíl mezi takto vytvořenými organizacemi a organizacemi demokraticky vniklými zdola.

Schválená kritéria pro zastřešující nestátní neziskové organizace (NNO)
 • vznikají zdola iniciativou NNO, těmito NNO jsou zakládány a tvořeny (nejedná se tedy o hlavní spolek a jeho pobočné spolky),
 • mají právní formu členské korporace podle občanského zákoníku (spolek nebo zájmové sdružení právnických osob),
 • jejich účelem, který je uveden ve stanovách, je především poskytování služeb svým členům a hájeníjejich zájmů;
 • vznikly jako trvalá uskupení (nikoliv jako dočasné), působící na území České republiky na národní úrovni;
 • jejich povinným znakem, který zaručuje jejich legitimitu a repezentativnost, je existence členské základny, tvořené řádnými a přidruženými členy, přičemž jde alespoň z 51 % o nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, účelová zařízení církví); dalšími členy mohou být např. další církevní právnické osoby, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, fyzické osoby;
 • vedou seznam členů podle občanského zákoníku;
 • jejich členové platí členské příspěvky, kterými je činnost a správa zastřešující NNO alespoň částečně financována,
 • mají strukturu orgánů podle občanského zákoníku a vyznačují se demokratickým způsobem instalování jejich členů (To znamená, že členové zastřešujících NNO mají rozhodující vliv na vytváření jejich orgánů a kontrolují jejich činnost).
 • zřizují kontrolní orgán podle občanského zákoníku
 • mají alespoň jednoho zaměstnance, který jejich činnost organizuje a koordinuje;
 • vydávají pravidelnou výroční zprávu;
 • mají zřízené webové stránky, které informují o jejich aktivitách a kde se samy prezentují jako zastřešující organizace NNO;

Zastřešující NNO tyto povinné znaky prokazují:
 • zápisy ve veřejném rejstříků příslušného rejstříkového soudu a povinnými přílohami vjeho sbírce listin, zejména stanovami;
 • výročními zprávami;
 • webovými stránkami.
Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%