Svátek má: Julie

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Dobré a špatné zprávy pro sport

V plánu dotačních výzev Národní sportovní agentury (NSA) pro rok 2023 byste zatím marně hledali výzvu na provoz a údržbu sportovních zařízení.


Sportovní kluby však mají i přesto stále naději, že by mohly takto účelově pojmenované finanční prostředky získat.  

Ve středu 30.10.2022 Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2023 k rozpočtové kapitole NSA - přesun "investice - neinvestice", který předložili poslanci Karel Haas, Jakub Janda, David Šimek, Jana Laciny, Pavel Klíma a Jakub Michálek.

Podle předkladatelů pozměňovacího návrhu by měla být v roce 2023 dána přednost základní každodenní neinvestiční podpoře sportovního prostředí, tzn. prioritně třem základním neinvestičním dotačním titulům Národní sportovní agentury – Můj klub, Podpora sportovních organizací svazového charakteru (Podpora sportovních svazů) a Provoz a údržba.

To je pro sportovní prostředí jistě dobrá zpráva. Každá mince má ale rub i líc, rubem je v tomto případě skutečnost, že objem neinvestičních finančních dotací do sportovního prostředí se pro příští rok nezvýší. Prakticky to znamená, že z původního návrhu rozpočtu se v rámci rozpočtu NSA z částky určené na investice ve výši 1,8 miliardy korun přesune 710 milionů korun do neinvestic na fungování klubů, jednot a svazů. Celkový objem podpory sportu ze státního rozpočtu v neinvestičních výdajích by tak po přesunu mohl zůstat přibližně stejný, jako byl k dispozici v roce 2022. Celkově by mělo v roce 2023 jít do sportu 6,9 miliardy korun, z toho 1,1 miliardy na investice.

V současné složité ekonomické situaci je možné s touto úpravou souhlasit. Dnes se kvůli extrémně zvýšeným výdajům za energie mnoho klubů a svazů pohybuje na hranici přežití, a proto je třeba, aby stát jejich fungování podpořil. Zároveň je třeba konstatovat,  že při meziročním navýšení cen a inflaci se tak prakticky jedná o reálný pokles státní podpory pro sport v oblasti neinvestičních výdajů.Velmi očekávanou událostí, která zřejmě ovlivní fungování Národní sportovní agentury je změna zákona o podpoře sportu. V úterý 13. prosince má totiž Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v plánu projednat pozměňovací návrh zákona o podpoře sportu, jehož předkladateli jsou poslanci Jakub Janda, Karel Haas a Jan Lacina. Podle plánované novely by měla Národní sportovní agenturu nově kolektivním způsobem řídit tříčlenná rada, jejímiž členy automaticky budou předseda a místopředseda agentury. Nově se má zřídit deseti členná Dozorčí rada NSA. Pět jejich členů bude volit a odvolávat Poslanecká sněmovna a pět Senát Parlamentu ČR.

Jednou z dalších důležitých změn, které pozměňovací návrh obsahuje, je že NSA by měla vypracovávat návrh plánu státní politiky ve sportu, který by měl obsahovat zejména definici cílových skupin sportovců, sportovních organizací a cílových skupin oblastí sportu, na které má být podpora zaměřena, a to včetně alokace finančních prostředků pro jednotlivé skupiny. Tento návrh by pak měla každoročně schvalovat vláda ČR. Když se toto bude skutečně realizovat, mohlo by to vnést do celého sportovního prostředí více klidu a perspektivní jistoty, která v současnosti není.

Na závěr ještě malá poznámka k úvaze, či možná úsměvu. V rámci vládou schválené koncepce Sport 2025 by se měl objem prostředků pro sport navyšovat až na 1 % celkových výdajů státního rozpočtu. Pokud by se tato koncepce plnila, měl by sport v příštím roce dostat cca 20 miliard korun. Ano, bohužel je to v současnosti asi nereálné, ale také je pravdou, že současná výše státních dotací stačí sportovnímu prostředí jen taktak na přežití a neumožňuje mu žádný významnější rozvoj. Věřme, že se to jednou, přeci jen, změní k lepšímu.  

Zdeněk Ertl

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.