Svátek má: Julie

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Doporučení vlády: Dodržujme zákon, který ještě nebyl schválen!

Vládní materiály bývají často plné překvapení. A bohužel nejinak tomu je i v případě vcelku nového dokumentu Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) na léta 2015 – 2020.

Tato koncepce nabízí detailní přehled o historii i současném stavu spolků, legislativě či ekonomickém vývoji a dalších hospodářských ukazatelích týkajících se právě nestátních neziskových organizací. Zároveň právně vymezuje samotný pojem NNO a řeší mnoho oblastí s tím spojených, které jsou pro tyto organizace důležité. Na takovýto návrh čekají neziskové organizace jako na smilování. Tato koncepce by totiž měla nestátním neziskovým organizacím pomoci a ideálně jim usnadnit jejich činnost a fungování. Upozorňuje však na zásadní nedostatek.

Jak se v koncepci správně uvádí, veřejně prospěšná činnost právnické osoby se dosud u nás posuzovala podle charakteru dané činnosti, nikoli podle právní formy. Jenže s právní formou je nyní ten největší problém. Status veřejné prospěšnosti určuje Nový občanský zákoník platný od 22. 3. 2012 a účinný od 1. 1. 2014. K němu však měl být schválen i prováděcí zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Ten však vláda dosud vůbec neschválila. Jeho návrh přitom putuje po vládní budově již od roku 2013, ovšem dosud se do cíle nedostal. Nyní je zde tedy odkazováno na materiál, který ještě ani neexistuje. Nový občanský zákoník tak tímto rozhodně naplněn není.

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti je přitom pro další fungování neziskových organizací klíčový. V prvé řadě je totiž potřeba vymezit, v čem takový status vlastně spočívá, kdo a za jakých podmínek ho může získat, kdo ho udělí, jaká práva a povinnosti z něj vyplývají a řada dalších zásadních informací. Místo toho se objevují stále nové a nové vyhlášky s nejrůznějšími dílčími dodatky, které by činnost neziskových organizací udržely alespoň v nějakých mantinelech. Celkově to však způsobuje jen zmatek a chaos, spolkům takový postup ztěžuje práci a vlastní chod.

K čemu zde tedy máme veřejně prospěšné organizace, když jim ani stát nedokáže být legislativně prospěšný? A jak je možné, že se ve vládním materiálu objevují odkazy na zákon, který tou samou vládou vůbec neprošel? Běžní občané se děsí toho, že ve změti paragrafů udělají chybu a posvítí si na ně kontroloři za to, že porušili Nový občanský zákoník. Jelikož se takto proviňuje celá vláda, těch svítidel by kontroloři potřebovali opravdu hodně. Poslanecká sněmovna se navíc sama zavázala vyřešit status veřejné prospěšnosti do 30. června 2016, takže zástupci neziskových organizací budou mít rozhodně oči na stopkách. Pokud jim to tedy čas, který teď musí věnovat nesmyslné administrativě navíc, dovolí.

Zdeněk Ertl

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.