Svátek má: Gita

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Doporučení vlády: Dodržujme zákon, který ještě nebyl schválen!

Vládní materiály bývají často plné překvapení. A bohužel nejinak tomu je i v případě vcelku nového dokumentu Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) na léta 2015 – 2020.

Tato koncepce nabízí detailní přehled o historii i současném stavu spolků, legislativě či ekonomickém vývoji a dalších hospodářských ukazatelích týkajících se právě nestátních neziskových organizací. Zároveň právně vymezuje samotný pojem NNO a řeší mnoho oblastí s tím spojených, které jsou pro tyto organizace důležité. Na takovýto návrh čekají neziskové organizace jako na smilování. Tato koncepce by totiž měla nestátním neziskovým organizacím pomoci a ideálně jim usnadnit jejich činnost a fungování. Upozorňuje však na zásadní nedostatek.

Jak se v koncepci správně uvádí, veřejně prospěšná činnost právnické osoby se dosud u nás posuzovala podle charakteru dané činnosti, nikoli podle právní formy. Jenže s právní formou je nyní ten největší problém. Status veřejné prospěšnosti určuje Nový občanský zákoník platný od 22. 3. 2012 a účinný od 1. 1. 2014. K němu však měl být schválen i prováděcí zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Ten však vláda dosud vůbec neschválila. Jeho návrh přitom putuje po vládní budově již od roku 2013, ovšem dosud se do cíle nedostal. Nyní je zde tedy odkazováno na materiál, který ještě ani neexistuje. Nový občanský zákoník tak tímto rozhodně naplněn není.

Zákon o statusu veřejné prospěšnosti je přitom pro další fungování neziskových organizací klíčový. V prvé řadě je totiž potřeba vymezit, v čem takový status vlastně spočívá, kdo a za jakých podmínek ho může získat, kdo ho udělí, jaká práva a povinnosti z něj vyplývají a řada dalších zásadních informací. Místo toho se objevují stále nové a nové vyhlášky s nejrůznějšími dílčími dodatky, které by činnost neziskových organizací udržely alespoň v nějakých mantinelech. Celkově to však způsobuje jen zmatek a chaos, spolkům takový postup ztěžuje práci a vlastní chod.

K čemu zde tedy máme veřejně prospěšné organizace, když jim ani stát nedokáže být legislativně prospěšný? A jak je možné, že se ve vládním materiálu objevují odkazy na zákon, který tou samou vládou vůbec neprošel? Běžní občané se děsí toho, že ve změti paragrafů udělají chybu a posvítí si na ně kontroloři za to, že porušili Nový občanský zákoník. Jelikož se takto proviňuje celá vláda, těch svítidel by kontroloři potřebovali opravdu hodně. Poslanecká sněmovna se navíc sama zavázala vyřešit status veřejné prospěšnosti do 30. června 2016, takže zástupci neziskových organizací budou mít rozhodně oči na stopkách. Pokud jim to tedy čas, který teď musí věnovat nesmyslné administrativě navíc, dovolí.

Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%