Svátek má: Andrea

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Hýbeme se hodně, nebo málo?

Podporuje naše sportování stát, staráme se dostatečně o svoje zdraví, jak nás a naše děti ovlivnila pandemie Covid-19…..?


To jsou jen některé otázky, na něž v září letošního roku hledal odpovědi exkluzivní průzkum na téma Sport a stát, který realizovala společnost SANEP ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů České republiky. 

Výsledky jsou velmi zajímavé, a proto jsem se rozhodl některé z nich čtenářům postupně v několika tematických blocích předložit.   

Náš život a sportovní aktivity

Vzhledem k tomu, že na stejné, níže uvedené otázky odpovídali občané i v předchozím průzkumu SANEPu, který proběhl v lednu tohoto roku, můžeme porovnávat, zda se v průběhu devíti měsíců názory na stejnou věc měnily, či zůstávaly konstantní. A musíme vzít v úvahu, že právě období od ledna do září bylo rozhodně nějak ovlivněno covidovou pandemií.

Jak často se věnujete sportu nebo provozujete pohybové aktivity?


 
Z grafu jasně vyplývá, že na podzim tohoto roku se občané věnovali pohybovým aktivitám výrazně méně než na jeho začátku, zejména nárůst nesportujících o 6,1 % je alarmující. Více než třetina občanů tedy vůbec nesportuje a většina ostatních věnuje sportovním aktivitám malý časový prostor. Odpovědi na tuto otázku by neměly být zásadně negativně ovlivněny protiepidemickými opatřeními, jelikož kdo chtěl, jistě si příležitost ke sportování najít mohl.

Jakou formou se věnujete sportu a sportovním aktivitám?


 
Z uvedených odpovědí můžeme vidět jasný posun od organizovaného k individuálnímu sportování dospělých, i když podíl organizovaných pohybových aktivit byl i v lednu velmi nízký. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že po pohybu toužící občané dávají výrazně přednost individuálnímu sportování před tím organizovaným. Je to pro společnost dobře? Myslím, že není, z jednoho pohledu je sice dobré, že se člověk snaží sportovat sám, v tom případě je ale odkázán na nevelké portfolio sportů, které je možné provozovat individuálně, z druhého pohledu je nepochybné, že se tím zmenšuje počet sociálních interakcí, s nimiž souvisí mnoho společensky prospěšných hodnot. A opět si všimněme výrazného nárůstu nesportujících občanů. Tady jistě může mít koronavirus svůj podíl na odklonu obyvatel od sportovních aktivit, ale tento negativní trend má jistě i jiné příčiny.

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.
Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

Opustíš-li mne….

Opustíš-li mne….

Zdeněk Ertl 

2. září 2023
Ozbrojený konflikt na Ukrajině trvá již více než půl druhého roku. A v této souvislosti se naši občané začali výrazně obávat, že by se válka mohla vyskytnout i na našem území.

Jak zvládneme blackout?

Jak zvládneme blackout?

Zdeněk Ertl 

29. srpna 2023
Naše moderní a technologicky vyspělá společnost je logicky závislá na stálých dodávkách elektrické energie.

Branná výchova – ano, nebo ne?

Branná výchova – ano, nebo ne?

Zdeněk Ertl 

9. srpna 2023
My zkušenější si asi ještě vzpomeneme na školní předmět branná výchova.

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Děti neumějí řešit nebezpečí…, ale umět by to měly!

Zdeněk Ertl 

4. srpna 2023
V dnešní bezpečnostně nepříjemně rozbouřené době, kdy se výrazně zvyšují obavy lidí z různých rizik včetně válečného konfliktu na našem území, je problematika připravenosti dětí na složité životní situace více než aktuální.

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Jsme schopni a ochotni se zapojit do řešení krizových bezpečnostních situací?

Zdeněk Ertl 

26. července 2023
Průzkumy agentury Sanep, s jejichž výsledky vás postupně seznamuji, jasně ukázaly, že v poslední době se zvyšují obavy obyvatel z bezpečnostních rizik.

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
72%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
14%