Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Jiří Kejval vyhlásil volby v rozporu s Olympijskou chartou

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval svolal volby do orgánů ČOV na 24. května 2021.


Je ale zřejmé, že proběhnou-li tyto volby tak, jak jsou připraveny, budou v rozporu s Olympijskou chartou.

Přitom i na webových stránkách ČOV je uvedeno: „Olympijská charta slouží jako základní dokument ústavního charakteru. Stanoví a připomíná základní principy a podstatné hodnoty olympismu. Definuje hlavní vzájemná práva a povinnosti tří hlavních složek olympijského hnutí, jmenovitě Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodních federací a Národních olympijských výborů, dále pak organizačních výborů olympijských her.“

V čem je problém? Olympijská charta jasně určuje, jaké musí (i může) být být složení výkonného orgánu jednotlivých národních olympijských výborů. Z ustanovení Olympijské charty, zejména z článku 28. Složení NOV, jasně vyplývá, že výkonný orgán musí být složený z více než jednoho zvoleného představitele. A v tom je „kámen úrazu“.

V legislativě ČR existují pouze dva spolkové orgány – nejvyšší a statutární. Přitom česká legislativa jednoznačně a konstantně ztotožňuje výkonný orgán se statutárním orgánem. Tato skutečnost je jasně uvedena v mnoha dohledatelných rozhodnutích Nejvyššího soudu.

V případě ČOV je nejvyšším orgánem Plénum ČOV, které volí Výkonný výbor ČOV a předsedu ČOV. Statutárním, a tedy automaticky i výkonným orgánem, je však podle Stanov ČOV pouze jediný člověk, tedy předseda.

Výkonný výbor ČOV není ani statutárním, ani nejvyšším orgánem, může být pouze na úrovni jakési komise či poradního sboru, a tedy bez jakýchkoli pravomocí a kompetencí. Vzhledem k výše uvedenému jsou současné volby pouhou karikaturou voleb, jakousi divnou hrou, při které jsou zvolení členové Výkonného výboru ČOV přesvědčováni o své důležitosti, přitom se ale stávají pouhými marionetami, které svá vahadla dobrovolně odevzdávají do rukou jediného loutkoherce, tedy předsedy ČOV Jiřího Kejvala.   Máte-li nyní obavy z dodržování demokratických principů v ČOV, uvažujete správně, protože např. i Ústavní soud konstatoval (nález sp. zn. II. ÚS 1969/2010), „že minimální standard vnitřní demokracie je nutné považovat (mimo jiné) také zákaz vůdcovského principu vedení“.

Dovolte mi ještě jedno poslední, „úsměvné“ konstatování. Kdybychom nadále připustili zcela jistě nezákonnou současnou praxi, tedy že předseda ČOV je jediným statutárním (a tedy zároveň výkonným) orgánem předseda ČOV, nemusely by se volby předsedy vůbec konat, jelikož v Olympijské chartě je jasné ustanovení (čl. 28, odst. 1.1), že členem výkonného orgánu národního olympijského výboru musí být, a to s hlasovacím právem, člen Mezinárodního olympijského výboru, což J. Kejval v současnosti je.

Nejen z těchto důvodů existují obavy o demokratičnost činnosti Českého olympijského výboru. Podobných nerespektování Olympijské charty je ale ve Stanovách Českého olympijského výboru více, lze je doložit a budou řešeny soudně.

Vraťme se ale na začátek, tedy k Olympijské chartě. Ta totiž jasně stanovuje, že příslušnost k olympijskému hnutí je podmíněna dodržováním Olympijské charty, národní olympijské výbory jsou ustanoveními Olympijské charty vázány a pod hrozbou významných sankcí povinny Olympijskou chartu dodržovat.

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%