Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Jsme spokojeni s tím, jak stát podporuje sportování?

V minulém komentáři jsem vám představil první výsledky exkluzivního průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát.

Dnes budu pokračovat prezentací odpovědí na otázky zaměřené na úlohu státu v rozvoji pohybových aktivit občanů. Data můžeme opět porovnávat s údaji z letošního ledna. (komentář z 11.1.2021)

Podporuje podle Vašeho názoru stát pohybové aktivity dětí a mládeže dostatečně?


 
Více než 70 % lidí se tedy domnívá, že by stát měl podporovat sportování dětí a mládeže více. A také se ukazuje, že i za krátkou dobu devíti měsíců se zvýšil podíl občanů, kteří nejsou se státní podporou sportu mladé generace spokojeni. Opětovně můžeme spekulovat, jak velký podíl na tomto nelichotivém stavu měly protiepidemická opatření, zdá se ale, že nikoli zásadní, protože situace v lednu nebyla o moc veselejší.

Je podle Vašeho názoru obecně dostatek kvalitních a veřejně přístupných sportovních zařízení pro děti a mládež?
 

Téměř třetina lidí se domnívá, že v naší republice není dostatek sportovních zařízení, kde by děti mohly veřejně provozovat pohybové aktivity. I tady vidíme nárůst negativních názorů (opačný trend v odpovědích na otázku „ano“ není podstatný, protože se pohybuje v rozmezí přípustné statistické chyby). Že by protiepidemická opatření, jejichž součástí bylo také výrazné omezení organizovaného spolkového sportování, ještě více odkryly nedostatek pro všechny přístupných sportovišť?

Které z uvedených kategorií sportu by měl podle Vašeho názoru stát přednostně finančně a organizačně podporovat?


 
Oproti začátku roku vidíme nepatrný pokles v odpovědích „všechny“ a naopak zvýšení názoru, že stát by měl podporovat jen mezinárodně úspěšné sporty. Tyto výsledky jsou trochu překvapivé, ale nelze opomenout, že jsou (i v rámci statistické odchylky – 1,5 %) významné a vyjadřují názory veřejnosti na státní politiku v oblasti sportu.

Kterou z uvedených oblastí by měl podle Vašeho názoru stát v rámci finanční priority upřednostnit?


 
I přes patrný odklon od požadavku podpory všech sportovních oblastí, je dobré, že pětina lidí pokládá všeobecné sportování za společensky prospěšné a neupřednostňuje žádné sportovní odvětví. Naopak se ukazuje, že cca 7 % občanů sport ke svému životu nepotřebuje. Za významný musíme považovat požadavek výrazně nadpoloviční většiny lidí, aby se stát více věnoval podpoře sportování dětí a mládeže.

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.


Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%