Svátek má: Julie

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Jsme spokojeni s tím, jak stát podporuje sportování?

V minulém komentáři jsem vám představil první výsledky exkluzivního průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát.

Dnes budu pokračovat prezentací odpovědí na otázky zaměřené na úlohu státu v rozvoji pohybových aktivit občanů. Data můžeme opět porovnávat s údaji z letošního ledna. (komentář z 11.1.2021)

Podporuje podle Vašeho názoru stát pohybové aktivity dětí a mládeže dostatečně?


 
Více než 70 % lidí se tedy domnívá, že by stát měl podporovat sportování dětí a mládeže více. A také se ukazuje, že i za krátkou dobu devíti měsíců se zvýšil podíl občanů, kteří nejsou se státní podporou sportu mladé generace spokojeni. Opětovně můžeme spekulovat, jak velký podíl na tomto nelichotivém stavu měly protiepidemická opatření, zdá se ale, že nikoli zásadní, protože situace v lednu nebyla o moc veselejší.

Je podle Vašeho názoru obecně dostatek kvalitních a veřejně přístupných sportovních zařízení pro děti a mládež?
 

Téměř třetina lidí se domnívá, že v naší republice není dostatek sportovních zařízení, kde by děti mohly veřejně provozovat pohybové aktivity. I tady vidíme nárůst negativních názorů (opačný trend v odpovědích na otázku „ano“ není podstatný, protože se pohybuje v rozmezí přípustné statistické chyby). Že by protiepidemická opatření, jejichž součástí bylo také výrazné omezení organizovaného spolkového sportování, ještě více odkryly nedostatek pro všechny přístupných sportovišť?

Které z uvedených kategorií sportu by měl podle Vašeho názoru stát přednostně finančně a organizačně podporovat?


 
Oproti začátku roku vidíme nepatrný pokles v odpovědích „všechny“ a naopak zvýšení názoru, že stát by měl podporovat jen mezinárodně úspěšné sporty. Tyto výsledky jsou trochu překvapivé, ale nelze opomenout, že jsou (i v rámci statistické odchylky – 1,5 %) významné a vyjadřují názory veřejnosti na státní politiku v oblasti sportu.

Kterou z uvedených oblastí by měl podle Vašeho názoru stát v rámci finanční priority upřednostnit?


 
I přes patrný odklon od požadavku podpory všech sportovních oblastí, je dobré, že pětina lidí pokládá všeobecné sportování za společensky prospěšné a neupřednostňuje žádné sportovní odvětví. Naopak se ukazuje, že cca 7 % občanů sport ke svému životu nepotřebuje. Za významný musíme považovat požadavek výrazně nadpoloviční většiny lidí, aby se stát více věnoval podpoře sportování dětí a mládeže.

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.


Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.