Svátek má: Leona

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Kdo je odpovědný za národní bezpečnost?

Stačí se jen trochu rozhlédnout po okolí či otevřít informační zdroje, abychom zjistili, že období „bezstarostného blahobytu“ s největší pravděpodobností skončilo.

Ve světle aktuální geopolitické situace si naši občané čím dál více uvědomují nejen potenciální zhoršení ekonomické situace, ale také možnost ohrožení suverenity České republiky, včetně všech souvisejících nepříjemných důsledků. V těchto souvislostech je legitimní se ptát, zda se každý z nás umí v krizových situacích postarat nejen o sebe a své blízké, ale také, jak jsme připraveni na případný boj o zachování svobody a suverenity České republiky, tedy na jaké úrovni je současné zajištění národní bezpečnosti. Na tyto problémy se snažím v posledním desetiletí intenzivně upozorňovat a věřte mi, že nejsem vůbec rád, když se dnes ukazuje, že moje apely, abychom začali všemi možnými způsoby posilovat bezpečnost jednotlivce i národa, byly namístě.

Ve Sdružení sportovních svazů České republiky, jehož jsem předsedou, jsme přesvědčeni, že hlavní odpovědnost za národní bezpečnost musí mít stát, a proto jsme v níže uvedeném textu vyzvali relevantní orgány a instituce k realizaci všech potřebných opatření k posílení národní bezpečnosti. Tuto výzvu obdrželi všichni členové vlády ČR, poslanci, senátoři, předsedové politických stran, hejtmani i předseda Národní sportovní agentury.Naše iniciativa není „plácnutím do vody“, nabízíme státu zkušenosti a spolupráci, protože posilováním schopností dětí a mládeže řešit různé krizové situace se dlouhodobě zabýváme nejen prostřednictvím několika vlastních projektů, ale také v praktické každodenní činnosti našich sportovních svazů a klubů.

VÝZVA
Sdružení sportovních svazů České republiky
K POSÍLENÍ NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI

Vzhledem k nebývale složité společenské, ekonomické, politické i vojenské situaci v současném globalizovaném, ale zároveň v některých oblastech velmi antagonisticky segmentovaném světě vystupuje do popředí stále větší společenská poptávka po zvýšení bezpečnosti jednotlivců, ale i velkých společenských celků. Tato již déle trvající situace je dnes, bohužel, negativně umocněna probíhajícím válečným konfliktem na Ukrajině i hrozbou rozšíření války do Evropy a světa.

Základním individuálním předpokladem řešení většiny bezpečnostních rizik je tělesná i duševní kondice. Stupeň degradace fyzické připravenosti je ale ve srovnání se zdatností obyvatel v druhé polovině 20. století velmi vysoký. Nedostatek pohybu se na současných generacích občanů viditelně a měřitelně projevuje. Zároveň výrazně klesá praktická schopnost lidí řešit různé krizové situace.

Na tyto zásadní problémy upozorňujeme již několik let, jednali jsme s některými státními institucemi, např. s ministerstvy školství, zdravotnictví, vnitra a obrany, v roce 2017 jsme v Míčovně Pražského hradu spolupořádali odborný seminář na téma Bezpečnost jako předpoklad svobody a prosperity, konkrétní spolupráci jsme připravovali s představiteli Generálního štábu ČR, připomínkovali jsme návrh věcného záměru zákona o připravenosti občanů k obraně státu apod. Všechny tyto aktivity a záměry však nebyly nakonec realizovány, často z málo pochopitelných, administrativně byrokratických důvodů.

Někteří představitelé našeho politického a společenského života sice stále častěji apelují na to, aby se občané ve zvýšené míře seznamovali s prvky moderní branné výchovy a získávali schopnosti  a dovednosti postarat se o sebe a o své blízké i v nepříznivých podmínkách a v rámci zdravotní prevence dbali o zdravý životní styl a fyzickou kondici, konkrétní a systémové kroky však zatím nejsou vidět.  

Odkládání a neřešení uvedených problémů by mohlo v budoucnosti ohrozit bezpečnost i životy našich občanů.

Sdružení sportovních svazů České republiky má k dispozici kvalitní organizační i trenérský personální potenciál a je připraveno se ve spolupráci s dvaadvaceti členskými sportovními svazy na procesu posilování národní bezpečnosti nejen aktivně podílet, ale také spolupracovat s dalšími subjekty (školy, sportovní organizace, orgány a instituce státní správy apod.), které budou součástí řešení tohoto problému.

S procesem přípravy dětí a mládeže na zvládání různých krizových situací máme bohaté zkušenosti, již šestým rokem organizujeme celoroční projekt, který tuto problematiku řeší a dosavadní zkušenosti ukazují, že branně-technické sporty jsou pro mladé lidi velmi atraktivní, vhodnou a smysluplnou alternativou trávení volného času a že jejich prostřednictvím může být příprava k posílení osobní i národní bezpečnosti realizována nenásilně a přirozeně.

Odborně vedená činnost a příprava dětí i dospělých v oblasti branně-technických činností může být jednou z cest ke zvyšování počtu lidí, kteří budou schopni v různých krizových situacích pomoct nejen sobě a svým nejbližším, ale také celému národnímu společenství, a to i při stavu ohrožení státu či stavu válečném.

Opakovaně proto vyzýváme všechny příslušné a kompetentní státní a samosprávné orgány  a instituce, aby neprodleně podnikly konkrétní kroky k posílení připravenosti obyvatel na zvládání jakýchkoli krizových situací.

Jsme přesvědčeni, že psychická a fyzická připravenost dětí i dospělých občanů na zvládání krizových situací je, včetně souvisejících rozpočtových opatření, nejúčinnější cestou ke zvýšení národní bezpečnosti.

Sdružení sportovních svazů nabízí v tomto směru úzkou spolupráci s Armádou ČR, Hasičským záchranným sborem, hejtmany i všemi dalšími relevantními orgány krizového řízení České republiky.

Zvýšení národní bezpečnosti je v zájmu všech občanů České republiky!

Text této výzvy byl projednán a schválen na zasedání Rady Sdružení sportovních svazů České republiky dne 9. března 2022.

Zdeněk Ertl

Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Nadbytek cukru škodí nejvíc dětem… …řešení ale existují, jen musíme chtít!

Zdeněk Ertl 

11. března 2023
Cukr patří do skupiny sacharidů, které jsou společně s tuky a bílkovinami hlavními živinami pro lidské tělo.

Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Potvrzeno: Investice do pohybu jsou obrovským ekonomickým přínosem

Zdeněk Ertl 

27. února 2023
Pohybové aktivity, míra fyzického zatížení a její vývoj, pasivní a aktivní složka náplně volného času, formy a kvalita sportování apod., o všechno jsou oblasti, které mě dlouhodobě zajímají.

J. Kejval se znovu sám postřelil

J. Kejval se znovu sám postřelil

Zdeněk Ertl 

25. února 2023
Tento týden jsem si se zájmem přečetl stanovisko Výkonného výboru České unie sportu (VV ČUS).

Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Zdravé stravování dětí by mělo být samozřejmostí…, ale není

Zdeněk Ertl 

1. února 2023
Sousloví zdravý životní styl je v posledních desetiletích velmi frekventované.

Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

Rovnováha mezi pasivní a aktivní zábavou našich dětí se stává utopií

Zdeněk Ertl 

20. ledna 2023
V komentáři Dbáme doporučení WHO k pohybu? (10 1. 2023) jsme porovnávali, jestli je v životě našich dětí zastoupena fyzická aktivita v takové míře, jakou doporučuje Světová zdravotnická organizace.

Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Dbáme na doporučení WHO k pohybu?

Zdeněk Ertl 

10. ledna 2023
Veden dlouhodobým zájmem o význam a úlohu pohybových aktivit v životě současného člověka jsem si se zájmem pečlivě prostudoval doporučení WHO.

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
40%
Ne
transparent.gif transparent.gif
60%