Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Ministerstvo sportu po sto letech?

V posledních několika letech stále sílí snahy o vytvoření samostatné rozpočtové kapitoly pro oblast tělovýchovy a sportu, hovoří se buď o vládní agentuře, nebo, a to více, o ministerstvu.

Všichni ti, kteří se v této oblasti reálně a realisticky pohybují, musí tyto tendence podporovat.

Podíváme-li se trochu do naší historie, zjistíme, že snahy o vytvoření samostatného ministerstva pro tělovýchovu a sport se objevovaly už od vzniku samostatného československého státu.  V převratových dnech října 1918 podal Dr. J. Scheiner, tehdejší starosta České obce sokolské, návrh na založení samostatného Ministerstva pro tělovýchovu. K tomu sice nedošlo, ale tělovýchova a sport si přesto v tehdejším státním uspořádání důstojné místo našly.Zákonem ze dne 2. 11. 1918 bylo ustanoveno Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, jakožto úřad nejvyšší správy. Tím byla vyjádřena a zdůrazněna úzká souvislost mezi tělesnou výchovou a národním zdravím. Odbor tělovýchovy na tomto ministerstvu měl na starosti zejména:

  • vědecko-lékařské otázky, týkající se péče o tělesnou výchovu (tělocvik, sport, turistika),
  • organizaci jednotné tělovýchovné soustavy české,
  • vypracování normálií pro vybudování tělocvičen, lázní, plováren,
  • opatřování míst pro hry a sportovní výkony, statistika cvičenců a evidence cvičišť,
  • výchovu odborných sil,
  • umožnění činnosti tělovýchovných spolků atd.

Ani ne po dvou letech, konkrétně 30. března 1920, byl na tomto ministerstvu zákonem zřízen „Poradní sbor pro tělesnou výchovu“, který měl 20 přesně vymezených členů. Největší zastoupení v tomto orgánu mělo Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (4 členové) a  Ministerstvo národní obrany (2 členové). Dále bylo vždy jedním členem zastoupeno několik dalších ministerstev, univerzit, ústavů a spolků.

Na podrobné rozbory tehdejší situace, pohnutek a záměrů není prostor, ale jen z několika výše uvedených stručných informací vidíme, že už před sto lety kladli naši předci důraz na potřebu jednotné tělovýchovné soustavy, uvědomovali si, jaký význam má sport pro brannou a vojenskou připravenost národa, jasně chápali nezastupitelnost dobře fungujících sportovních spolků atd.  

Od doby tzv. 1. republiky bylo téma samostatného ministerstva pro sport a tělovýchovu stále živé, jen se průběžně vynořovalo a potápělo podle společenských a politických podmínek (hospodářská krize, nástup fašismu, 2. světová válka, socialismus, atd.).

V našem dnešním demokratickém uspořádání je tělovýchovná a sportovní oblast řízena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. I když velmi oceňuji současné progresivní kroky paní ministryně Valachové, která po mnoha letech usiluje o vytvoření jednotné koncepce sportu, pochopila, že nejpodstatnější pro rozvoj sportu jsou jeho základní články, tedy sportovní kluby a tělovýchovné jednoty atd., jsem stále přesvědčený o tom, že nejperspektivnější cestou k lepší organizaci českého sportu je vytvoření samostatného ministerstva. Dojde-li ke shodě členů vlády, poslanců i většiny sportovního prostředí, mohli bychom se samostatného ministerstva, pomocí kterého bude stát sport a tělovýchovu nejen řídit, ale taky v této oblasti účinněji hájit svoje zájmy, v nejbližší době dočkat. Nebo se vám chce čekat dalších sto let? Mně ne!

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%