Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Nadváha - smrtelné nebezpečí naší civilizace

Pravidelný pohyb je základním předpokladem pro zdraví. Fyzická nečinnost je dnes považována za velmi vysoký rizikový faktor civilizačních onemocnění.

Zásady zdravého životního stylu jsou zejména kvalitní strava a dostatečný pohyb. Pohyb má celou řadu pozitivních vlivů na celý náš organismus. Jedním z velmi častých projevů špatného životního stylu je nadváha a nadváha je, jak se ukazuje, také hrozbou při epidemiích.

Fakt, že nadváha patří mezi největší rizikové faktory úmrtí na onemocnění covid-19, je nezpochybnitelný. Stejně tak skutečnost, že osoby trpící nadváhou jsou obecně náchylnější k respiračním onemocněním. Za uplynulý rok, kdy žijeme v pandemii, proběhlo mnoho studií, které poukazují na důležitost zdravého životního stylu, který přispívá k eliminaci rizikových faktorů. Další zajímavou studii prezentoval The British Medical Journal v článku Covid-19: Nejvyšší úmrtnost zaznamenaná v zemích s nejvyšším podílem populace s nadváhou (Covid-19: Highest death rates seen in countries with most overweight populations).

Studie se odkazuje na komplexní zprávu, kterou přinesla Světová federace obezity (World Obesity Federation). Ta zjistila, že míra úmrtnosti na covid-19 je 10krát vyšší v zemích, kde je více než polovina dospělé populace klasifikována jako obézní. Zpráva vycházela z dat o úmrtnosti z John Hopkins University a údajů Světové zdravotnické organizace (WHO). Podle těchto čísel z 2,5 milionu úmrtí na covid-19 (data platná ke konci února 2021) bylo 2,2 milionu v zemích, kde je více než polovina populace klasifikována jako obézní (tzn. index tělesné hmotnosti BMI je vyšší než 25).

práva převzala údaje z více než 160 zemí světa a je zajímavé, že neexistuje jediný příklad země, která má méně než 40 % populace s nadváhou, kde by byla vysoká úmrtnost na covid-19 (více než 10 osob na 100 000 obyvatel). Stejně tak žádná ze zemí s mírou úmrtnosti nad 100 na 100 000 obyvatel neměla procento populace s nadváhou nižší než 50 %. Existuje zde tedy lineární korelace mezi úmrtností na covid-19 a podílem dospělých s nadváhou v dané zemi.Příkladem zemí, kde se toto tvrzení jednoznačně potvrdilo, jsou Velká Británie a Spojené státy americké. Oba státy mají vysokou míru úmrtnosti i nadváhy v populaci, nadváha se dokonce pohybuje kolem 65 %. Jak vysoká míra nadváhy je v České republice jsem nenašel, ale je alarmující, že jsme se dostali na druhé místo na světě v obětech covidu na obyvatele.

Opačným případem je Vietnam, který má nejnižší míru úmrtnosti na covid-19 a druhou nejnižší míru nadváhy v populaci 18,3 %. Proti tomuto trendu vystupují země jako například Nový Zéland, Austrálie a některé státy Perského zálivu, které mají vysoký podíl dospělých osob s nadváhou, avšak počet hlášených úmrtí na covid-19 je nízký. To mohla dle zprávy způsobit vnitrostátní reakce na pandemii, včetně hraničních kontrol.

Některé země (např. Japonsko, Jižní Korea) si vzaly jako svou prioritu veřejné zdraví ještě před vypuknutím pandemie covid-19, udělaly řadu opatření, včetně těch týkajících se hmotnosti populace, a to se jim v této pandemii vyplatilo. Mají velice nízkou úmrtnost na covid-19 a také velmi nízkou úroveň obezity v populaci.

„Zpráva musí fungovat jako budíček pro vlády na celém světě. Korelace mezi obezitou a úmrtností na covid-19 je jasná a přesvědčivá. Investice do veřejného zdraví a koordinované mezinárodní kroky k řešení základních příčin obezity jsou jedním z nejlepších způsobů, jak si země mohou vybudovat odolnost v systémech zdravotní péče po pandemii: naléhavě žádáme všechny země, aby využily tento okamžik,“ apeloval s ohledem na výsledky této zprávy generální ředitel WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Závěrem je nutné říci, že vše je otázkou prevence. Pokud státy budou nadále přehlížet doporučení WHO o důležitosti pohybu pro zdraví jedince, nemůžeme se divit, až přijde další pandemie, na kterou nebude lidstvo připraveno, ztratíme zbytečně mnoho dalších lidských životů. Také náš stát by se měl v rámci prevence všech civilizačních chorob zaměřit na to, aby se lidé více hýbali a sami tak dbali o své zdraví. Pojďme pohybem společně bojovat nejen proti onemocnění covid-19!

Zdeněk Ertl

Zdroj: WISE, Jacqui. Covid-19: Highest death rates seen in countries with most overweight populations. BMJ [online]. London, 2021, 04 March 2021, 1 [cit. 2021-5-21]. ISSN 1756-1833. DOI: 10.1136/bmj.n623. Dostupné z: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n623>.


Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%