Svátek má: Květa

Komentáře

Jak to vidím já

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Bohuslav Sobotka

předseda vlády ČR
Celý svět, Evropu nevyjímaje, čelí v poslední době masivním kybernetickým útokům. Zkušenosti ukazují, že se útočníci už neomezují jen na ataky bankovních účtů či krádeže citlivých dat, ale míří i na chod státních institucí, a dokonce se pokoušejí narušit i průběh demokratických voleb.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Českou republiku čekají v nadcházejících měsících dvoje důležité volby; ty první do Poslanecké sněmovny už za tři měsíce v říjnu, další, prezidentské, pak na jaře příštího roku. Chci mít proto jako předseda vlády jistotu, že Česká republika bude na všechny hrozby jejich možného kybernetického napadení důkladně připravena.

Proto jsem svolal na Úřad vlády jednání expertů v oblasti kybernetické bezpečnosti a zástupců Ministerstva vnitra, Národního bezpečnostního Úřadu a Českého statistického úřadu, abych se ujistil, že příslušné úřady dělají maximum pro ochranu nadcházejících voleb před případnými kybernetickými útoky. Jsem rád, že se mi dostalo ujištění, že se této problematice odborníci usilovně věnují. Ministr vnitra ustavil pracovní skupinu, která se robustností ochrany našeho systému přípravy a zajišťování voleb, procesu sčítání a zveřejňování jejich výsledků zabývá.

Byl jsem ujištěn, že Česká republika bude z hlediska kybernetické ochrany připravena tak, že nebude žádným způsobem možné do procesu zajišťovaní voleb neoprávněně zvenčí zasáhnout. Do posilování ochrany průběhu voleb se již aktivně zapojí i nově vzniklý Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který vznikne od 1. srpna a jenž bude v této oblasti přirozeným partnerem pro Ministerstvo vnitra i Český statistický úřad. Jako novinka bude politickým stranám, které kandidují do sněmovny, nabídnuto i speciální školení o zásadách bezpečnosti chování ve virtuálním prostředí, aby i naše politické subjekty byly na tyto hrozby co nejlépe připraveny.

Na základě této schůzky jsem přesvědčen, že příprava není podceněna a že stát bude na eventuální kybernetické hrozby, které by mohly směřovat k datu voleb, maximálně připraven.

Bohuslav Sobotka

Profil autora  Všechny články autora

ČR významně ovlivňuje politiku EU v oblasti bezpečnosti a obrany

Bohuslav Sobotka 

1. října 2017
Jsem rád, že Česká republika byla během našeho vládnutí aktivním členem Evropské unie a důvěryhodným a srozumitelným partnerem

Koncepce rodinné politiky dává vizi, jak českým rodinám pomoci

Bohuslav Sobotka 

19. září 2017
Kvalitní rodinná politika by měla být cílem každé vlády.

Pravidelná valorizace plateb do zdravotnictví zajistí finanční stabilitu

Bohuslav Sobotka 

19. srpna 2017
Senátem úspěšně prošla další zásadní změna zdravotnické legislativy připravená naší vládou. Novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění mění stávající praxi stanovování částky vyměřovacího základu za tzv. státní pojištěnce, tedy seniory, děti či nezaměstnané.