Svátek má: Liliana

Komentáře

Jak to vidím já

Naši vojáci v zahraničních misích si zaslouží dík a uznání

Jana Černochová

poslankyně PSP ČR(ODS)
 Poslanecká sněmovna projednala mandát pro působení našich vojáků v zahraničních operacích v nadcházejících dvou letech.

Naši vojáci v zahraničních misích si zaslouží dík a uznání

ODS dlouhodobě účast našich vojáků v zahraničních misích podporuje, vnímá ji jako důležitý pilíř vnějšího obrazu ČR coby spolehlivého a důvěryhodného spojence a zároveň jako významný příspěvek k posílení mezinárodní, ale také naší vlastní bezpečnosti.

Ráda bych při této příležitosti vyjádřila velký dík a uznání všem příslušníkům a příslušnicím Armády ČR, kteří se na této náročné a rizikové službě podílejí. Jsem ráda, že vláda v porovnání s minulým mandátem tento materiál předložila s dostatečným časovým předstihem tak, aby nemusel být  schvalován v mimořádném režimu.

Zároveň musím ale vyjádřit nespokojenost s tím, že za více než rok a půl nedošlo k žádnému posunu v otázce revize legislativního rámce vysílání našich vojáků do zahraničí. V současné složité bezpečnostní situaci je zjevné, že tento proces je třeba nastavit flexibilněji. Jako neadekvátní se stávající systém jeví zejména např. ve vztahu k případné záchraně českých občanů zadržovaných v zahraničí.

Ačkoliv jsem na tuto problematiku důrazně upozorňovala již při projednávání minulého mandátu a Sněmovna tehdy vyzvala svým doprovodným usnesením ke změně, nacházíme se stále v bodě nula. I na základě četných podnětů od příslušníků AČR jsem se proto rozhodla, že změnu příslušného článku Ústavy navrhnu sama, pokusím se pro ni získat podporu kolegů z dalších poslaneckých klubů a prosadit ji cestou poslanecké iniciativy.

Jana Černochová

 

Profil autora  Všechny články autora

Ministr Pelikán lhal, ve vládě nemá co dělat

Jana Černochová 

22.listopad 2017
Potvrzení informace o angažmá bratra ministra spravedlnosti Pelikána v tzv. kauze Fajád považuji za důkaz o tom, že ministr Pelikán lhal nejen sněmovní opozici, ale i veřejnosti...

ČSSD a ANO chtějí dostat export českých zbrojovek pod kontrolu Bruselu

Jana Černochová 

18.září 2017
O prodeji zbraní do třetích zemí by měl v budoucnu rozhodovat celoevropský regulátor.

Vláda ignoruje usnesení Poslanecké sněmovny k politizaci UNESCO

Jana Černochová 

13.září 2017
V rámci jednání Poslanecké sněmovny jsem včera navrhla zařazení bodu s názvem „Ignorace usnesení Poslanecké sněmovny ve věci politizace UNESCO vládou ČR a její politika ve vztahu ke Státu Izrael“.