Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Názor ministerstva spravedlnosti zpochybňuje poslední volbu Jiřího Kejvala

Druhá polovina loňského a začátek letošního roku byly v České republice obdobím největšího výskytu nemoci Covid 19.

V souvislosti s touto nepříjemnou a závažnou pandemickou situací řešila státní správa mnoho problémů a vydávala různá omezení, nařízení či opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2. V záplavě těchto předpisů nebylo vůbec jednoduché se orientovat a bez pochybností jim rozumět.

Národní sportovní agentura je mimo jiné poskytovatelem sportovních dotací a musí tedy vědět, jestli statutární zástupce, podepsaný pod žádostí nebo pod jinými dokumenty, je legitimní, nebo již bez mandátu. V těchto souvislostech se Národní sportovní agentura, konkrétně její místopředsedkyně Markéta Kabourková, obrátila na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou s žádostí o stanovisko, jak to je s platností či zánikem mandátů statutárních zástupců sportovních spolků, do kdy platí prodloužení jejich mandátů, vyplývající z opatření v rámci nouzového stavu.V odpovědi paní ministryně je uvedeno, že „pravomoc závazného výkladu náleží pouze soudu a že tedy stanovisko ministerstva spravedlnosti je „toliko nezávazné a informativní“. Tuto skutečnost je samozřejmě třeba respektovat a je obsaženo i v následných doporučeních Národní sportovní ;agentury. O to víc je ale zajímavé, že když se k pochybnostem o trvání funkčního období Jiřího Kejvala vyjadřovaly soudy, byla jejich stanoviska velmi neurčitá a konstatovala, že aktuální rozhodnutí soudců vlastně nemají oporu v zákoně a jsou tedy do značné míry subjektivním názorem toho či onoho soudce či soudkyně. Oproti tomu je stanovisko ministerstva spravedlnosti velmi exaktní, cíleně odkazuje na konkrétní právní předpisy… a není ve shodě s vydanými soudními rozhodnutími.

Tento zajímavý „argumentační rozpor“ vede logicky k opakované otázce, zda na jaře letošního roku byl ještě Jiří Kejval skutečným statutárním zástupcem Českého olympijského výboru a jsou-li tedy všechny úkony, včetně svolání volebního Pléna, které v letošním roce učinil, platné. Z názoru ministerstva spravedlnosti vyplývá, že nikoli…

Oba dopisy, dotaz místopředsedkyně Národní sportovní agentury ze dne 1. července 2021 adresovaný paní ministryni Marii Benešové i odpověď na něj ze dne 15. července 2021 si můžete přečíst zde.


Zdeněk Ertl


Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%