Svátek má: Julie

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Nový fenomén esporty

Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Neživá příroda, živé organismy, společenské řády, náboženství, přírodní i společenské vědy atd., atd. Přirozený vývoj bývá většinou výrazně pomalejší než ten umělý, ale podstata zůstává stejná – naše okolí nebylo, není a nikdy nebude neměnné a definitivní.  

S rozvojem lidského poznání a vědění je vývoj v některých oblastech mnohem rychlejší než kdykoli předtím. A nejde jen o v posledních desítkách let bouřlivý rozvoj komunikačních technologií či umělé inteligence. Obrovským tempem změn prochází také člověk, celé lidstvo, a tudíž i všechny společenské oblasti. Výjimkou není ani sport. Víme, že sportovní aktivity se staly součástí lidského života už ve starověku, nejdříve sloužily vojenským zájmům, v průběhu výcviku armád se později vyvinuly různé hry a soutěže, založené zejména na bojovém umění a na fyzické kondici (např. starověké olympijské hry). Na americkém kontinentu vnímají historici počátky sportu jako součást obětních či jiných rituálů (např. mayské obřadní míčové hry).

Počátky moderního sportu datujeme do období rozvoje technické revoluce. Kolébkou mnoha sportovních odvětví se stala ve druhé polovině 19. století Anglie. Od té doby prošel sport nepřehlédnutelnými změnami a vývojem. Rodily se, a stále vznikají, nové sportovní disciplíny, kterých bychom dnes napočítali několik stovek.
K novým sportovním odvětvím ovlivněným rozvojem moderních elektronických technologií patří bezesporu také esport (nebo také elektronický sport, e-sport, Esport, E-sport, eSport), který je již uznaným, legitimním sportem a rychle si získává větší a větší popularitu. Je logické, že konzervativní tradicionalisté nepovažují esport za sport v pravém slova smyslu, jelikož vlastní sportovní výkon probíhá bez pohybu. Přiznejme si ale, že při vzniku a následné expanzi všech nových sportovních disciplín vždy existovaly dva tábory: odpůrci a příznivci. A taky víme, že většina nových sportů nezaniká, ale v určité společenské potřebě odpovídající formě a rozsahu se v konkurenčním prostředí mezi dalšími mnoha sporty udrží.  

Nebuďme proto staromilci a podívejme se na některé přínosy esportu nejen pro samotné hráče, ale také pro společnost jako celek. Patří k nim:
•    Rozvoj strategického myšlení a taktického uvažování. Hráči se musí naučit plánovat své kroky dopředu a přemýšlet o svých tazích, což podporuje rozvoj kognitivních a rozhodovacích schopností, což si hráči odnesou i do dalšího, pracovního i osobního života.
•    Zlepšování reakčních časů a koordinace pohybů. Hráči musí být schopni rychle reagovat na různé herní prvky a koordinovat své pohyby s ostatními hráči. Toto umění se může přenést i do civilního působení, např. řízení motorových vozidel nebo manipulace s různými nástroji.
•    Sociální interakce. I když jsou esporty často spojeny s online hraním, mohou hráči stále navazovat nové vztahy a spolupracovat s ostatními hráči, což může vést k novým přátelstvím a společenstvím. To může mít pozitivní vliv na mentální zdraví a prospět celkovému pocitu štěstí a spokojenosti.
•    Kariérní možnosti. Profesionální esportoví hráči mohou vydělávat velké množství peněz a získávat sponzorské smlouvy. To také znamená, že v oblasti esportů se mohou rozvíjet další profese, např. trenéři, manažeři, komentátoři.
•    Vzdělávání a inovace. Esporty mohou sloužit jako zdroj inspirace, přičemž nové technologie a herní prvky mohou být přenášeny do různých oblastí, např. medicíny. Esporty mají potenciál pomoci lékařům a vědcům lépe pochopit, jak funguje lidský mozek a jak mohou být trénovány různé mentální schopnosti. To může přispět k vývoji nových terapií a technik léčby, vhodných pro pacienty s různými zdravotními problémy.
•    Fyzická příprava, odolnost, koncentrace. Elektronický sport není o tom, že si sednete k počítači a když máte čas a chuť, zahrajete si hru, kterou si vyberete. Hráči esportu se dnes neobejdou bez individuálních tréninků, zaměřených na míření a přesnost, společných tréninků s týmem, kdy se piluje strategie a komunikace. V závodní sezóně pak absolvují až pět ligových, několikahodinových zápasů týdně.
•    Zvyšování popularity videoher a digitální kultury. Esportové soutěže jsou stále více sledovány a vysílány v televizi a na internetu, zvětšuje se jejich divácká základna, což přispívá k popularizaci videoher jako zábavy.

To může pomoci odstranit stigmatizaci videoher jako nezáživné aktivity a ukázat, že vhodně volené videohry mohou být nástrojem pro rozvoj dovedností a sociální interakce.

Jestliže esport spontánně i promyšleně využije svůj nemalý rozvojový potenciál, nebude muset mít o svoji existenci obavy.

V posledních letech se dokonce stále častěji diskutuje o tom, zda by se esport měl, či neměl stát olympijským sportem. Olympijští činovníci jsou trochu rozladěni výsledky průzkumů, které ukazují, že mladí lidé ztrácejí zájem o heroické, často až nadlidské sportovní výkony novodobých gladiátorů, a tudíž klesá jejich zájem o sledování olympiád. Případné zařazení esportu na OH by mohlo k olympijskému hnutí přilákat mladou soutěžní i diváckou generaci a udržet krok s nejmodernějšími technologiemi. Také proto byly esporty už v roce 2020 zařazeny jako ukázkový sport do programu Asijských her, letos se uskuteční oficiální turnaj Olympics Esports Series 2023, jehož finalisty bude v červnu hostit Singapur.Zatím však není shoda v otázce, v jakých esportových disciplínách by se na OH mělo soutěžit. Podskupiny esportu, zaměřené na násilí či strategii jsou do olympiády nezařaditelné, a tak jsou ve hře vlastně jen elektronické verze známých sportů, jako např. lukostřelba, baseball, šachy, cyklistika, plachtění, tenis…, což je ale segment, který z mnoha důvodů nevyhovuje zase hráčům esportu.

Protože si však MOV chce získat ztracenou přízeň mladé generace, dá se předpokládat, že se v budoucnosti esporty na olympiádu přec jen dostanou. Zařadily by se tak mezi skateboarding, kiteboarding či breakdance a další disciplíny, kterým taktéž trvalo dlouhé roky, než si své místo mezi olympijskými sporty vybojovaly. A kdyby k tomu nedošlo, žádná tragédie, jelikož představa, že olympijské sporty jsou automaticky lepší a významnější než ty neolympijské, už dnes patří do starého železa.

Ať tak, či onak, vidím budoucnost eportu v příznivém světle a přeji mu hodně úspěchů, hráčů i diváků.
Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Zdeněk Ertl

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.