Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Peníze na základě neplatného podpisu Jiřího Kejvala?

Dne 23. června podepsal Jiří Kejval se zástupci Hlavního města Prahy smlouvu na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro ČOV ve výši 7 milionů Kč.

Smluvní finanční prostředky již ČOV použil a nejpozději do konce září 2021 musí poskytovateli předložit finanční vypořádání této dotace.

Co když ale Jiří Kejval v té době nebyl statutárním zástupcem ČOV a podepsal smlouvu, aniž k tomu byl oprávněn?! V tom případě nemůže být smlouva platná a Hlavní město Praha poskytlo Českému olympijskému výboru milionovou dotaci neoprávněně, protože podpis pana Kejvala na straně příjemce dotace neměl žádnou váhu a byl tudíž neplatný. Kdo pak bude za tuto neoprávněnou finanční transakci odpovědný? J. Kejval, pražský magistrát, nebo obě strany? A jak bude sjednána náprava?

Ano, je zde legitimní otázka, zda Jiří Kejval je předsedou Českého olympijského výboru, nebo případně kdy jím přestal být. V nedávné době jsem nejen na tomto místě upozorňoval na zásadní nesoulad dosavadních soudních výroků a stanoviska Ministerstva spravedlnosti k této otázce.

Říká se, že opakování je matkou moudrosti. Nemyslím si, že je to absolutní pravda, rozhodně totiž neplatí, že kdo má encyklopedické vzdělání, je zároveň vždy moudrý… Ale nechme filozofování. Je jisté, že některé věci je třeba opakovat či znovu připomínat, aby se na ně (byť třeba náhodou) nezapomnělo.Pro mírně zapomnětlivé rád připomenu, že se bavíme o období konce loňského a první poloviny letošního roku. Řádné volební období předsedy ČOV je čtyřleté a vypršelo v listopadu 2020. Tehdy ale nemohly být volby uskutečněny kvůli vládním opatřením na potlačení koronavirové epidemie. Diskutabilní je tedy období od začátku letošního roku až do 29. června 2021, kdy volby předsedy ČOV a členů jeho orgánů proběhly. Soudní výroky, které řešily podaná předběžná opatření proti volbám do ČOV se hlavním argumentům, že Jiří Kejval již není předsedou, a tedy jako jediný statutární zástupce ČOV nic svolávat nemůže, politicky vyhnuly. Odůvodnění soudních rozhodnutí jsou velmi obecná, přiznávají, že de facto nemají oporu v zákoně, proto je nelze než pokládat za víceméně subjektivní, i když v právním státě samozřejmě aktuálně platná. Posudek Ministerstva spravedlnosti ČR, vypracovaný na základě žádosti Národní sportovní agentury a podepsaný ministryní Marií Benešovou, se však velmi konkrétně odvolává na tehdy platné předpisy a konstatuje, že funkční období Jiřího Kejvala skončilo dlouho před jeho opětovným zvolením v konci letošního června.

Možno oživit zde.

Připustíme-li, že správné a relevantní je vyjádření ministerstva, pak je na stole nejen problém podpisu smlouvy s Hlavním městem Prahou na poskytnutí neinvestiční účelové dotace pro ČOV ve výši 7 milionů Kč, ale i poměrně dlouhá řada dalších problémů, z nichž na některé jsem již také poukazoval.

Na závěr si ještě dovolím jednu připomínku, totiž že tyto a mnoho dalších „nesrovnalostí“ spojených s působením Jiřího Kejvala v ČOV budou v nejbližší době řešit příslušné soudní orgány, kde již na vyřízení čeká několik adresných žalob. Bude velmi zajímavé sledovat nejen jak soudci rozhodnou, ale také, jakými zákonnými argumenty svá rozhodnutí podpoří.

A já už se těším, až si to potom znovu celé hezky zopakujeme.

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%