Svátek má: Gita

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Pobočné spolky a sportovci

Příliš podrobná úprava často přináší více škody, nežli užitku: minimálně je nadbytečně detailní, často se překrývá a všechny konkrétní okolnosti, jež nastanou v budoucnu.


Prostě předvídat nelze, takže  nadbytečně podrobná úprava je onou  cestou  sice  lemovanou  dobrými  úmysly,  ale  přesto vedoucí  rovnou a  neomylně  do  pekel.

Příkladů, které  nám ukazuje třeba nový  občanský zákoník je přehršel, a díky tomu máme od Nového roku i spolky, které od svého vzniku nikdy neměly a  pořád nemají ani jednoho člena. Nový občanský  zákoník nám tedy  mimo jiné zavedl spolky bez členů, ba dokonce bez jednoho jediného člena.

Při typickém tuzemském lavírování ode zdi ke zdi není divu, že zatímco zákon o sdružování  občanů (č. 83/1990  Sb.) měl něco  kolem dvaceti  paragrafů (22),  nový občanský  zákoník věnuje spolkům přesně čtyřikrát  tolik svých ustanovení (tj. § 214  až 302),  pomineme-li už  přechodná ustanovení. Jenže právě ta jsou z hlediska  spolkového  práva  také  dost zajímavá.

Bývalá  (tedy  až  do  loňska  existující) občanská sdružení  mívala své  organizační jednotky. Některá rozsáhlá sdružení  jich  měla celou  řadu, například  vlastní tiskárnu, vlastní časopis a tudíž i vlastní redakci.

Naopak jiná (zpravidla ta menší) měla jen jedno (anebo vůbec žádné).

Typicky  tělovýchovná  jednota   například  mohla  mít  svou vlastní rekreační chatu kdesi v horách, kde kromě obvyklého pana  vedoucího,  vykonávajícího   kromě  zodpovědné  řídící činnosti  i   neméně  zodpovědnou  funkci   topiče,  řidiče, pradleny,  uklízečky,  nákupčího,  jakož  i  osoby  pověřené skládáním uhlí, fungovala snad  ještě kuchařka (obvykle jako zaměstnanec).  Pokud  by  stanovy  oné tělovýchovné jednoty, klubu, oddílu či podobného sdružení vymezily, že pan vedoucí nemusí  nakupovat uhlí,  rohlíky a  minerálku jménem  klubu, oddílu, jednoty  a podobně, ale že  je může nakupovat rovnou jménem   oné  horské   chaty  (právničteji   řečeno:  jménem organizační  jednotky   chata  v  horách...),   pak  by  šlo o organizační jednotku občanského  sdružení s vlastní právní subjektivitou.

Ze zcela logických  důvodů měly  právní subjektivitu  nejen tiskařské  závody  a  nakladatelství,   ale  právě  i  mnohá rekreační  zařízení. Nebylo  by totiž  logické a  hlavně ani praktické  rezervovat  si  pokoj  v horské chatě  kdesi  u mosteckého    tělovýchovného   funkcionáře,    a   zejména v „předinternetových“   časech  by   to  mohlo   být  i   dost komplikované. Organizačních jednotek  s právní subjektivitou tedy opravdu nebylo málo.

Ustanovení  §  3045  odst.   2  nového  občanského  zákoníku přeměnilo tyto organizační jednotky na pobočné spolky.

Což vede k  poznání, že tu naráz máme  spolky (pobočné), které nejenže nemají  žádné členy, ale ani  je nikdy neměly (vždyť pan  vedoucí  i   paní  kuchařka  byli  a jsou zaměstnanci). Prostě  nadbytečně  podrobná  úprava  je  onou  cestou  sice lemovanou opravdu dobrými úmysly,  ale přesto vedoucí, jak už jsme řekli na začátku, rovnou a neomylně do pekel.


Zdeněk Ertl

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%