Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Podíl sportu v životě našich dětí

Dnes navazujeme na naše předchozí představení výsledků zajímavého průzkumu na téma Sport a stát, konkrétně se zaměříme na sportování dětí a mládeže.

Na níže uvedené otázky odpovídali pouze respondenti, kteří uvedli, že mají děti ve věku 5 – 18 let.

Jakou formou se věnuje (věnují) sportu a sportovním aktivitám Vaše dítě (Vaše děti)? 
Buďme rádi, že cca dvě třetiny našich dětí alespoň nějakou formou sportují. Téměř poloviční podíl organizovaných sportovních aktivit je logický a pro sportu nakloněné rodiče také nejkomfortnější. Za připomenutí tady stojí skutečnost, že mezi dospělou populací se organizovanému sportování věnuje jen cca 11 % lidí. Čtvrtina dětí pak vůbec neví, jak příjemné mohou pohybové aktivity být, s tím bychom se určitě spokojit neměli.

Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) za posledních 7 dní? Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den intenzivní aerobní fyzické aktivitě (běh, jízda na kole, sportovní aktivita) za posledních 7 dní?Údaje z těchto dvou grafů jsou zcela alarmující. Ukazují totiž ještě horší stav, než u dospělých! S nadsázkou lze říct, že převážná většina dětí na přelomu letošního srpna a září nesportovala! Tato skutečnost je ve značném rozporu s daty z dnešního prvního grafu, který říká, že tři čtvrtiny dětí a mládeže převážně organizovaně, ale i jinak sportují. Tento kontrast mohlo patrně ovlivnit období, ve kterém rodiče odpovídali, tedy těsně před začátkem nebo na začátku nového školního roku. V této době se sice ještě nerozběhla klasická organizovaná sportovní činnost v klubech, ale přesto je uvedený týdenní podíl sportu v životě našich dětí velmi nízký. Bohužel ale vidíme jasný vliv rodičů na děti, protože když se podíváte na odpovědi dospělých na stejné otázky (viz minulý komentář), shledáme, že pohybové aktivity jsou v týdenním rozvrhu dospělých i jejich dětí téměř identické.

Kolik hodin stráví Vaše dítě (Vaše děti) průměrně za den na mobilním telefonu, u TV, u PC, hraním her na nějakém elektronickém zařízení?Tento graf není třeba příliš komentovat, v kontextu s předchozími údaji totiž jednoznačně ukazuje, že doba, kterou naše děti stráví fyzicky pasivní zábavou, je mnohem delší než čas, který věnují pohybovým aktivitám. Harmonickému a zdravému rozvoji osobnosti tento stav určitě neprospívá!

Řešíte způsob stravování s ohledem na zdraví a tělesnou váhu Vašeho dítěte (Vašich dětí)?Děti vyrůstají v rodině, proto se těmto výsledkům nedivme. Když byla totiž stejná otázka položena dospělým, odpovídali takto:


 
Vidíme, že oba grafy jsou téměř shodné. Je tedy více než jasné, proč více než polovina rodičů nedbá na zdravé stravování svých dětí, ale nelze s tím souhlasit a nesnažit se to změnit!

Došlo ke změně hmotnosti Vašeho dítěte (Vašich dětí) během pandemie Covid-19? 
Vliv koronavirové epidemie na tělesnou hmotnost dětí je jednoznačný, téměř čtvrtině dětí se během ní zvýšila tělesná hmotnost neúměrně. Musíme se ale ptát, zda tomu nešlo předejít a zabránit!

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%