Svátek má: Julie

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Podíl sportu v životě našich dětí

Dnes navazujeme na naše předchozí představení výsledků zajímavého průzkumu na téma Sport a stát, konkrétně se zaměříme na sportování dětí a mládeže.

Na níže uvedené otázky odpovídali pouze respondenti, kteří uvedli, že mají děti ve věku 5 – 18 let.

Jakou formou se věnuje (věnují) sportu a sportovním aktivitám Vaše dítě (Vaše děti)? 
Buďme rádi, že cca dvě třetiny našich dětí alespoň nějakou formou sportují. Téměř poloviční podíl organizovaných sportovních aktivit je logický a pro sportu nakloněné rodiče také nejkomfortnější. Za připomenutí tady stojí skutečnost, že mezi dospělou populací se organizovanému sportování věnuje jen cca 11 % lidí. Čtvrtina dětí pak vůbec neví, jak příjemné mohou pohybové aktivity být, s tím bychom se určitě spokojit neměli.

Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den mírné fyzické aktivitě (procházka, domácí práce, lehká pohybová aktivita) za posledních 7 dní? Kolik minut věnovalo Vaše dítě (Vaše děti) v průměru za den intenzivní aerobní fyzické aktivitě (běh, jízda na kole, sportovní aktivita) za posledních 7 dní?Údaje z těchto dvou grafů jsou zcela alarmující. Ukazují totiž ještě horší stav, než u dospělých! S nadsázkou lze říct, že převážná většina dětí na přelomu letošního srpna a září nesportovala! Tato skutečnost je ve značném rozporu s daty z dnešního prvního grafu, který říká, že tři čtvrtiny dětí a mládeže převážně organizovaně, ale i jinak sportují. Tento kontrast mohlo patrně ovlivnit období, ve kterém rodiče odpovídali, tedy těsně před začátkem nebo na začátku nového školního roku. V této době se sice ještě nerozběhla klasická organizovaná sportovní činnost v klubech, ale přesto je uvedený týdenní podíl sportu v životě našich dětí velmi nízký. Bohužel ale vidíme jasný vliv rodičů na děti, protože když se podíváte na odpovědi dospělých na stejné otázky (viz minulý komentář), shledáme, že pohybové aktivity jsou v týdenním rozvrhu dospělých i jejich dětí téměř identické.

Kolik hodin stráví Vaše dítě (Vaše děti) průměrně za den na mobilním telefonu, u TV, u PC, hraním her na nějakém elektronickém zařízení?Tento graf není třeba příliš komentovat, v kontextu s předchozími údaji totiž jednoznačně ukazuje, že doba, kterou naše děti stráví fyzicky pasivní zábavou, je mnohem delší než čas, který věnují pohybovým aktivitám. Harmonickému a zdravému rozvoji osobnosti tento stav určitě neprospívá!

Řešíte způsob stravování s ohledem na zdraví a tělesnou váhu Vašeho dítěte (Vašich dětí)?Děti vyrůstají v rodině, proto se těmto výsledkům nedivme. Když byla totiž stejná otázka položena dospělým, odpovídali takto:


 
Vidíme, že oba grafy jsou téměř shodné. Je tedy více než jasné, proč více než polovina rodičů nedbá na zdravé stravování svých dětí, ale nelze s tím souhlasit a nesnažit se to změnit!

Došlo ke změně hmotnosti Vašeho dítěte (Vašich dětí) během pandemie Covid-19? 
Vliv koronavirové epidemie na tělesnou hmotnost dětí je jednoznačný, téměř čtvrtině dětí se během ní zvýšila tělesná hmotnost neúměrně. Musíme se ale ptát, zda tomu nešlo předejít a zabránit!

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Je daň za cukr ve slazených nápojích klíčem k boji s obezitou?

Zdeněk Ertl 

1. listopadu 2023
V posledních týdnech se v novinách opět objevila diskuse o zdaňování slazených nápojů.

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Povinná vojenská, nebo národní služba?

Zdeněk Ertl 

20. října 2023
My „zkušenější“ si ještě pamatujeme, co to byla povinná vojenská služba, někteří z nás ji také odsloužili, mladá generace buď vůbec tento termín nezná, nebo jen z vyprávění. A pojem povinná národní služba pravděpodobně neříká nic nikomu.

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Chceme, aby se všichni více hýbali? Podporujme tanec

Zdeněk Ertl 

5. října 2023
V dnešní uspěchané době, kdy technologie dominují našemu každodennímu životu, je zapotřebí hledat způsoby, jak lidi všech věkových skupin přimět k tomu, aby se více hýbali.

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Rovnováha digitálního a fyzického světa v životě mladé generace

Zdeněk Ertl 

27. září 2023
V současné době se stává hraní počítačových her na telefonech, počítačích a jiných IT technologiích neodmyslitelnou součástí dětství a dospívání.

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

Zdeněk Ertl 

20. září 2023
Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

Doběhneme včas do krytu?

Doběhneme včas do krytu?

Zdeněk Ertl 

8. září 2023
V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.