Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Projevy karantény COVIDU-19 – více sedíme a hůř se stravujeme

V souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 se objevilo mnoho témat, které je potřeba řešit. Jedním z nich je jednoznačně důležitost pohybu.

Ten byl v nejhorších stádiích pandemie značně omezen nebo dokonce zcela blokován, ať už vládními opatřeními či jinými doporučeními v oblasti veřejného zdraví. Na jedné misce vah je samozřejmě přínos těchto opatření, jelikož pomáhala a nadále pomáhají snižovat míru infekce, ale na druhé misce vah stojí jejich negativní účinky, které se projevovaly v omezení běžné každodenní činnosti, ať už fyzické aktivitě každého z nás, možnostech cestování, sociálního kontaktu, větších shromáždění, uzavření sportovišť a kulturních akcí.

Veškerá omezení vztahující se k fyzické zdatnosti jednotlivce představují zátěž pro zdraví celé populace, protože právě fyzická aktivita je pozitivně spojována s posílením imunitního a kardiovaskulárního systému, zlepšuje duševní zdraví, posiluje svalstvo, zvyšuje kapacitu plic a pomáhá v boji proti infekcím.

Na zásadní vliv pohybové aktivity upozorňuje také studie časopisu Nutrients s názvem Účinky karantény během pandemie COVID-19 na výživové chování a fyzickou aktivitu: Výsledky mezinárodního online průzkumu ECLB-COVID19 (Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey), která byla publikována na konci května loňského roku.

Tato studie se zabývá důsledky, které přinesla omezení v rámci pandemie covid-19 na chování a životní styl, a na vzorku 1047 respondentů prezentuje výsledky změn fyzické aktivity a výživového chování.

Výzkum, který proběhl v roce 2020, přinesl očekáváný výsledek v podobě negativního vlivu domácí izolace na pohybovou aktivitu všech úrovní (energickou, mírnou, chůzi i celkovou pohybovou aktivitu) a navíc došlo ke zvýšení denní doby sezení o více než 28 %. Alarmující je podíl jedinců, kteří seděli v rámci karantény více než 8 hodin denně. Počet těchto jedinců se zvýšil z 16 % na 40 %. Sedavé chování se u 27 % vzorku zvýšilo dokonce o 5 a více hodin, než bylo v době před karanténou. Souvisel s tím i nárůst užívání informačních a komunikačních technologií o 15 %.Izolace lidí v domácnosti se projevila s ohledem na výživové chování především v omezeném přístupu k čerstvým potravinám, konzumaci většího množství potravin, nezdravých potravin a potravin horší kvality ve srovnání se standardními životními podmínkami. Což je v době ohrožení imunitního systému problém, jelikož kvalitní a vyvážená strava je důležitá nejen pro zdraví, ale i obecnou pohodu. V kombinaci s nedostatkem pohybu pak dochází k růstu hmotnosti jedince, což může vyústit i v nadváhu, která je dalším rizikovým faktorem nejen pro onemocnění covid-19. Je zajímavé, že tento výzkum také jednoznačně hovoří o tom, že nadměrné pití alkoholu výrazně pokleslo. Negativní změny ve stravovacích návycích lze přičíst především konzumaci stravy z úzkosti nebo nudy, poklesu motivace k účasti na pohybové aktivitě nebo dodržování zdravého stravování a také nárůstu stravování na základě nálady.

S výsledky podobných výzkumů je třeba nadále pracovat, protože pandemie stále ještě neskončila a rozhodně je nutné zaměřit se na pohybovou aktivitu a výživové chování jedinců. Pomoci by mohlo i zařazení střídání doby sezení a stání každých 30 minut. Pracovat se dá také na zlepšení stravovacích návyků např. snížení frekvence jídla, pravidelná strava (rozdělení celkové denní energie – 40 % snídaně, 30 % oběd a 30 % večeře), konzumace kvalitní stravy a zařazení přerušovaného nebo dlouhého období nalačno (tj. více než 12 hodin). Motivovat lidi vstát může být prvním krokem k podpoře zdraví a eliminaci sedavého způsobu života.

Zdeněk Ertl


Zdroj: AMMAR, Achraf, Michael BRACH, Khaled TRABELSI, et al. Effects of COVID-19 Home Confinement on Eating Behaviour and Physical Activity: Results of the ECLB-COVID19 International Online Survey. Nutrients [online]. 2020, 12(6) [cit. 2021-6-18]. ISSN 2072-6643. DOI: 10.3390/nu12061583. Dostupné z: <https://www.mdpi.com/2072-6643/12/6/1583>.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%