Svátek má: Marek

Komentáře

Jak to vidím já

Sjednocení za mír

Petr Žantovský

novinář
V minulých dnech se u našich východních sousedů, na Slovensku, zrodila důležitá iniciativa s názvem Sjednocení za mír.

Sjednocení za mír

Je to výzva adresovaná nejen lídrům velmocí, ale všem lidem, kteří cítí spoluzodpovědnost za budoucnost světa. Protože česká média ji z nepochopitelných důvodů téměř bez výjimky ignorují, je dobré z ní několik pasáží ocitovat.

„Svět se nebezpečně přiblížil k nové globální konfrontaci. Velmoci dlouhodobě podkopávají smluvně zakotvená pravidla účelovým výkladem, ignorováním zásad mírového soužití a bezohlednou vojenskou agresí. Výsledkem je chaos, pokrytectví a svévole v mezinárodních vztazích... Považujeme za obrovskou  chybu, že mezinárodní společenství se odklonilo od zásad Pařížské charty pro novou Evropu přijaté na summitu v listopadu 1990. V ní  se všechny evropské státy, ale i Sovětský svaz, Spojené státy a Kanada, shodly na tom, že bezpečnost je nedělitelná a že není možné posilovat bezpečnost jedněch na úkor druhých.

Už těsně po druhé světové válce, v atmosféře euforie ze skončení šestileté agonie lidstva, varovali Albert Einstein, Bertrand Russel a Thomas Mann mezinárodní společenství, že Charta OSN sa ukáže být tragickou iluzí, pokud nepodnikneme důraznější kroky k organizování míru, pokud se budeme snažit odvrátit válku jen smluvními dohodami mezi suverénními státy. Bohužel, ani dnes světoví lídři nedokázali navrhnout nic lepšího, než opakování pokusu, jehož absolutní až zoufalá marnost byla už tolikrát dokázaná. Suverenita v medzinárodních vztazích ponechává rivalizujícím velmocím svévoli, v jejímž důsledku se  mezinárodní právo uplatňuje jen vůči malým a slabým státům, které narušují zájmy hegemona. Tato pravidla stojí v cestě vyššímu principu regulujícímu mezinárodní vztahy.“

Signatáři proto deklarují: „Nechceme být jen obránci míru, ale jeho tvůrci. Chceme se soustřeďovat na vytváření kultury míru a nenásilí jako hlavního předpokladu mírového soužití všech lidí na Zemi. Proto prosazujeme např.:
  • aby se mentalita nepřátelství nahradila porozuměním, tolerancí a solidaritou
  • aby se autoritativní vládnutí nahradilo demokratickou spoluúčastí všech lidí
  • aby se politika utajování a propagandy nahradila svobodným a všestranným tokem informací
  • aby se tlak na zvyšování zbrojení nahradil odzbrojováním
  • aby zneužívání lidí nahradil rozvoj jejich lidských práv“

A prohlášení závěrem konstatuje: „Válka je prohrou všech. Je to selhání lidského rozumu, je to neschopnost porozumět tomu druhému, je to barbarská rezignace na civilizované řešení sporu. Mír není porážkou toho druhého, mír je vítězstvím všech.“

Pod prohlášením stojí pozoruhodný seznam signatářů, v němž figurují například tři bývalí slovenští presidenti – Gašparovič, Kováč a Schuster, expremiér Čarnogurský, mnoho bývalých ministrů a funkcionářů slovenského parlamentu, ale i umělci – hudebník Pavol Hammel spisovatel Anton Hykisch, filmový režisér Juraj Jakubisko, nebo písničkář Ivan Hoffman, z české strany například teolog Ivan Štampach, ekonomka Ilona Švihlíková, novinář Petr Uhl a řada dalších. Ti všichni jsou přesvědčení, že jsme v bludném kruhu, z něhož ale vidí cestu ven.

Petr Žantovský

Profil autora  Všechny články autora

Moskevská předehra

Petr Žantovský 

19.prosinec 2017
Československému prezidentovi Edvardu Benešovi bývá vytýkáno mnohé.

Zákaz se zakazuje

Petr Žantovský 

6.prosinec 2017
Víte, ve kterém okamžiku se začaly hroutit základy demokracie jako do té doby nejsvobodnějšího a nejspravedlivějšího uspořádání věcí obecných?

„Sarajevo“ po česku

Petr Žantovský 

1.prosinec 2017
Dalo se očekávat, že dvacáté výročí tzv. Sarajevského atentátu vyvolá nespočet komentářů, více či méně autentických vzpomínek aktérů i spekulativních hodnocení ve smyslu: co by dnes bylo, kdyby nebylo Sarajeva,