Svátek má: Johana

Komentáře

Petr Fiala.

předseda ODS

Soukromým zemědělcům chybí zastání

Setkal jsem se soukromými zemědělci ve Středočeském kraji. Ti produkují kvalitní potraviny, současná legislativa ale nahrává velkým společnostem a drobné farmáře likviduje.

    
Občanští demokraté připomínají, že zemědělci, kteří o půdu pečují často již několik generací, čelili v minulosti komunistickému útlaku a znárodňování. ODS vždy usilovala o nápravu těchto křivd. Nyní venkov stojí před novým nebezpečím. Jsou jím velké společnosti, pro které je hlavním cílem maximalizace zisku, bez ohledu na kvalitu produktů nebo kvalitu života v místě jejich působení.

Již v lednu tohoto roku občanští demokraté upozorňovali na neochotu Ministerstva zemědělství vyjít vstříc rodinným farmám, když odmítlo vyplácet zvýšenou dotaci nad rámec základní sazby na hektar na prvních 89 hektarů obhospodařované půdy. Drobní zemědělci jsou vůči velkým firmám v nevýhodné pozici. Zemědělci by měli mít možnost bez velké byrokracie nabízet své výrobky přímo spotřebitelům a poskytovat další služby, jako je agroturistika, ubytování, volnočasové aktivity. Musíme zabránit snahám vlády, která chce malé podnikání svazovat stále novými regulacemi a omezeními. Současná vláda a ministr zemědělství Jurečka vytvářejí pravidla výhodná pro největší zemědělské podniky a velké projekty. Malé farmy a drobní zemědělci na tento přístup velmi doplácí, protože pak je pro ně těžší dosáhnout na dotace nebo získat projekt. Rodinné statky jsou přitom velmi důležité, protože nejenom produkují, ale také se starají o svůj majetek, o krajinu, o kvalitu života na venkově.

Podle ODS je jedním z problémů našeho zemědělství nízká přidaná hodnota produktů. Konkrétním projevem je příliš velký důraz na jednoduché zemědělské produkty (obilí, řepka) a také struktura zahraničního obchodu, kdy se z ČR vyváží spíše suroviny nebo polotovary, a do ČR se dovážejí finální výrobky. Tím se dobrovolně připravujeme o přidanou hodnotu na území ČR a vytváříme prostor pro dovozy výrobků ze zahraničí. Ještě jsme se úplně nezbavili ducha socialismu a už se k nám zase vrací. Stále se hospodaří na velkých půdních celcích, nebere se příliš zřetel na stav přírody a krajiny, nevážíme si půdy. Důvodem je i to, že se často hospodaří na pronajaté půdě, ke které nájemci nemají takový vztah, jako má vlastník.

Dalším problémem, který trápí zemědělce, je eroze. Ta ohrožuje zhruba 50 % půdy, z polí se ročně ztratí zemina v hodnotě několika miliard korun. Půda je následně méně úrodná. Řešením je rozčlenit krajinu na menší celky, třeba vysazováním stromů, remízků, vytvářením mezí a mokřadů. Vláda by měla být v tomto ohledu aktivnější a řešit situaci strategicky.

Petr Fiala