Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Sportovní infrastruktura před sto lety

V minulém komentáři (Jak rozvíjet sport/oviště/? Chaoticky nebo koncepčně?) jsem mimo jiné slíbil, že předložím čtenářům Prvních zpráv autentické ukázky toho, jak řešili rozvoj sportu v období „první republiky“.

Inspirace v minulosti čerpám mimo jiné z knihy autorů Dr. Prokopa Bureše a kpt. Jana Plichty SPORT A TĚLESNÁ KULTURA V ČSL. REPUBLICE A CIZINĚ, vydané v roce 1931 v Praze, která nejen přehledně a souvisle mapuje sportovní dění od získání samostatnosti v roce 1918 až po začátek třicátých let minulého století, ale předkládá čtenářům také průběh tvorby zákonů i široké diskuze odborníků o problematice tehdejšího sportu. Protože moje minulé úvahy o chaotických koncepcích či koncepčním chaosu byly inspirovány současnými polemikami nad záměry budoucího rozvoje sportovišť, vybral jsem z této knihy ukázky, které se budou týkat výhradně sportovní infrastruktury.

Ertl: Jak rozvíjet sport/oviště/? Chaoticky nebo koncepčně?

Tehdy si uvědomovali, že: „Se zřetelem na budoucí zákonnou povinnost tělesné výchovy pro muže i ženy jest zapotřebí zajistiti také k tomu potřebná místa. Podle zkušeností doma i jinde získaných vychází 3 – 5 m2 na jednoho obyvatele. Německo zavádí 3 m2, Amerika 5 m2. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy přijímá jako ideální potřebu pro naše poměry 3 m2 na jednoho obyvatele. K tomu dojde se i zkušeností takto:

Město neb část města o 50.000 obyvatelích má potřebí následujících ploch:
10 hřišť dětských à 450 m2 (15X30)                                          4.500 m2
  4 hřiště dětská à 900 m2 (30X30)                                            3.650 m2
  4 hřiště pro obec. školy à 4400 m2 (60X30)                           21.600 m2
  1 hřiště pro obecnou s měšťanskou školou (70X20)                 7.200 m2
  2 hřiště pro dorost mimoškolský à 15.000 m2 (150X100)        30.000 m2
  1 hřiště pro spolky tělocvičné a sportovní (180X120)              21.600 m2
  1 stadion (250X120)                                                                31.600 m2
Celkem                                                                                    149.500 m2

Tehdejší plocha hřišť Velké Prahy měřila 884.035 m2, což činilo 1,48 m2 na 1 obyvatele, byla tedy nedostatečná a ještě nehospodárně rozdělená. Byla proto vybrána místa, která lze považovati za zvláště vhodná pro tělesnou výchovu v budoucnosti:

  • Strahovské lomy – jako budoucí místo pro velké stadion.
  • Dvorecká louka v Podolí (pro vybudování Tělovýchovného ústavu)
  • Vrch u Křížku na Žižkově (vedle Kapslovny), pod vrchem Žižkova olšanský rybník (přeměna na plovárnu pro školskou a mimoškolskou mládež).
  • Císařskou louku na Smíchově (jako vhodné lidové koupaliště, plovárny, lázně a hřiště).
  • Mrázovku na Smíchově
  • Cvičiště na vrchu Žižkově proti Sokolovně
  • Vrch Bohdalec v Michli
  • Hřiště v Riegrových sadech a pozemek pod vodárnou na Král. Vinohradech
  • atd., atd.


Zvláštní pozornost byla tenkrát věnována Strahovu, v roce 1931 byl Poslanecké sněmovně předložen (a následně schválen) návrh tohoto znění:

„Slavná sněmovno račiž se usnésti:
Vládě se ukládá, aby v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví, školství, národní obrany a veřejných prací urychleně provedla všechna vhodná opatření pro vybudování stadia na pozemcích strahovských lomů v Praze tak, aby se se stavbou neprodleně mohlo započíti.“ Následující odůvodnění s odkazy na dění v okolních kulturních státech, na skutečnost, že státní rozpočet s touto investicí již počítá a s připomenutím nebývalé nutnosti a významu stadia pro účely tělovýchovné, zdravotní, kulturní, národohospodářské a sociální, je zakončeno konstatováním, že: Stavbou definitivního stadionu získají se hodnoty trvalé ceny při poměrně menším nákladu.

Dozvíme se, jaká přesně byla subvenční činnost ministerstva v letech 1919 až 1930, najdeme obsažné pasáže o rozvoji lázní očistných s konstatováním: Ministerstvo ovšem podporuje tímto příspěvkem pouze takové očistné lázně, které náležejí obcím neb veřejným korporacím, a jsou provozovány na základě nevýdělečném a přístupny lidovým vrstvám za přiměřeně nízké ceny.

V roce 1924 bylo přijato nařízení, jímž smí se příslušná podpora na stavbu sportovišť uděliti jen žadatelům, kteří prokáží, že mají z rozpočtového nákladu nejméně 50 % na hotovosti a kromě toho, že jsou způsobilí dalších 50 % zúročiti a umořovati.

Tolik ukázky. Samozřejmě nelze srovnávat dnešní a tehdejší problémy v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy. Je ale možné srovnávat přístupy k jejich řešení. Jedno je jisté, tenkrát o koncepci rozvoje sportu systematicky, soustavně a důsledně usilovali. Děláme to i dnes? Oni na to měli jen dvacet let a mnoho ze svých plánů skutečně uskutečnili…

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%