Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Sportovní sliby politických stran

Letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se rychle blíží.

Jsem asi trochu ze staré školy a nechci se smířit se stále více proklamovanou tendencí, že v současnosti na volebních programech nezáleží, že prý je stejně nikdo nečte a že volič volí na základě úplně jiných, často velmi subjektivních a emocionálně zabarvených podkladů.

Pro mě je volební program stále jakýmsi formálním a zřetelně formulovaným závazkem, jehož plnění může po zvolení té či oné strany volič kontrolovat, i když velmi omezeně. Všichni také víme, že jakákoli strana vždy s „grácií“ či „upřímnou lítostí“ zdůvodní, proč ten či onen slib nemohla splnit, ale to už prostě k naší demokracii patří. Přesto však ctím, co je psáno, to je dáno.  

Dlouhou řadu let se pohybuji ve sportovním prostředím a vím, že to není prostředí jednoduché a není lehké ho měnit k lepšímu. Proto, ale i s ohledem na nedávné, eufemisticky řečeno neobvyklé události ve sportu, mě nabídky politických stran v této oblasti zajímají.

A tak vám, milí čtenáři, zvláště pak vám, kterým nejsou podmínky pro sportování u nás lhostejné, nyní předkládám pasáže o sportu těch politických stran, jejichž zástupci jsou dnes členy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a dovolím si je velmi stručně glosovat. Na ty ostatní nezapomenu a vyjádřím se k nim někdy příště. Podotýkám, že níže a kurzívou uvedené řádky jsou skutečně vším, co lze o sportu ve volebních programech těchto politických stran k dnešnímu dni najít.


ANO
Aktuální volební program tohoto hnutí zatím neexistuje. Zejména u podle předvolebních průzkumů zatím nejsilnějšího hráče jsem to nepředpokládal. Možná, že se program teprve připravuje a tak mi příležitost vyjádřit se k jejich sportovním představám ještě poskytnou.  

ČSSD
Sportování a pohybové aktivity obecně jsou základní podmínkou zdravého života i součástí života v obcích i ve městech. Chápeme proto podporu sportu a pohybových aktivit jako veřejnou službu, která musí být dostupná co největšímu počtu lidí s důrazem na rodiny s dětmi, pracující i seniory.

Podpoříme investice do obnovy, modernizace a rozvoje infrastruktury sportovních oddílů, tělovýchovných jednot i obcí. Zajistíme podporu kvalitních a cenově dostupných příležitostí, sportování pro všechny generace, včetně možnosti využívat veřejná sportoviště zcela zdarma.

Chceme stabilizovat financování sportu a zkvalitnit přípravu talentované mládeže a sportovní reprezentace s využitím nejnovějších poznatků. Zajistíme modernizaci a rozvoj klíčových sportovišť pro přípravu reprezentace a významných sportovních akcí.

„Krásná slova“, s nimiž bude asi jen málokdo nesouhlasit. Potíž je však v tom, že jsou sice krásná, ale zároveň zcela nekonkrétní a vlastně nicneříkající. Bohužel mě při čtení těchto slibů napadá okřídlené rčení: „nikdo ti nemůže dát tolik, kolik já ti mohu slíbit“. Jsou to dostatečné důvody k volbě? Ale abych jen nekritizoval, o tom, že podpora sportu je veřejnou službou, jsem se vyjádřil v jednom letošním komentáři, takže s tím souhlas.    

Koalice KDU ČSL + STAN
V moderní době často zapomínáme na tělesný rozvoj. Adorujeme především špičkový sport, zatímco aktivity, které nevedou k medailím a jiným oceněním, podceňujeme.

Musím vyjádřit značnou míru souhlasu s tímto konkrétním stanoviskem. Ano, rozvoj masového a amatérského sportu je velmi významný, ale zároveň nelze vrcholový sport zatratit. Jde o to najít rozumné vyvážení.

Prosadíme více peněz na sport: 1 mld. obcím v rámci navýšení RUD na dotace související s činností místních klubů.

Vzhledem ke složení této dvojkoalice jistě pochopitelný a vlastně ušlechtilý záměr. Souvisí však s často diskutovanou otázkou, zda má být finanční podpora sportu vícezdrojová nebo centrální.

Prosadíme spolufinancování státu na pořádání významných sportovních akcí mezinárodního významu na území ČR.

Politici této koalice asi netuší, že stát již dnes významné akce na našem území financuje.

Budeme podporovat zájmová mládežnická sdružení a neprofesionální sportovní oddíly typu Orel nebo Sokol.

Máme tomu rozumět tak, že ostatní a podstatné součásti sportovního prostředí podporovány nebudou?

KSČM
Soustředí se zejména na: Podporu zdravého životního stylu. Podporu sportu, tělovýchovy a turistiky. Sport má být dostupný hlavně dětem a mládeži. Finanční podporu zejm. masového a amatérského sportu, nikoliv podnikatelsky provozovaného.

Soustředit se na něco je určitě chvályhodné, ale ani tady jsme se nedozvěděli nic konkrétního, snad až na to, že část podpory bude finanční.

ODS
V kapitole „Vzdělaná společnost“ je jen tato stručná zmínka o sportu: Prosadíme: Financování sportu nastavené podle jasných pravidel

Není to tak dlouho, co jsme všem poslancům, senátorům, hejtmanům i starostům doručili Výzvu Sdružení sportovních svazů České republiky, která apeluje právě na nezbytnost vytvoření jasných pravidel pro přidělování státních dotací na podporu sportu. Že bychom reprezentanty této strany inspirovali? Samozřejmě by mě zajímalo, jak si ODS jasná pravidla představuje, jakým poměrem hodlá různé sportovní oblasti podporovat atd.   

TOP 09
Kde o sportu nic není, ani zvídavý volič – sportovec nic nenajde.

SPD
Znovu chceme vrátit do školy témata přípravy k obraně vlasti a vlastenecké a rodičovské výchovy. Podpoříme aktivity škol ve sportovních aktivitách a v obnově fyzické zdatnosti mladých lidí.

Obecně lze souhlasit s tím, že školy by měly v rozvoji sportovních aktivit plnit významnější úlohu, a to včetně rozumně strukturované přípravy k obraně vlasti. Sport ale přece nikdy nebude provozován jen na školách. A kdybych se ptal, jaký druh podpory mají v SPD na mysli, chtěl bych už asi moc.  

Úsvit
Program pro parlamentní volby 2017 není na webu k dispozici, ani v obecném programu strany není sport zmiňován.
-----
Pozorný čtenář určitě odhalil, že volební programy jsou protkány rezolutními a siláckými stanovisky typu, zajistíme, prosadíme, podpoříme a zároveň předkládají většinou zcela nekonkrétní sdělení. Zda je to sympatické, nebo naopak nedůvěryhodné, ať si rozhodne každý volič sám. A stejně ať posoudí, zda je zájem politických stran o oblast sportu úměrný a odpovídající jejímu skutečnému společenskému významu. Podle evidence sportovních organizací je v naší republice dva miliony sportovců. Někdo může dělat sporty dva nebo i tři, ale i tak je to velké množství občanů, voličů, které by žádná politická strana přehlížet neměla.

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%