Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Správné vykročení Ministerstva obrany

Světe div se, dnes se mé řádky ponesou výjimečně v optimistickém duchu. Již dlouhou dobu, a nejen v mých komentářích, upozorňuji na akutní potřebu zvýšit brannou připravenost našeho národa.

Jako předseda Sdružení sportovních svazů České republiky, které je nástupcem bývalého Svazarmu a zároveň druhou největší sportovní organizací u nás, také nabízím řešení a pomocnou ruku. Mé návrhy však dosud padaly spíše na neúrodnou půdu. Dnes jsem ale velmi potěšen, že Vláda ČR schválila návrh Ministerstva obrany a pověřila ho přípravou věcného návrhu zákona, kterým budou vytvořeny podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel naší republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využívat k obraně státu. Jednoduše řečeno, Ministerstvo obrany pochopilo aktuální situaci, vyvinulo silnými argumenty podepřenou iniciativu k přípravě zákona o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu a Vláda ČR jeho návrhy „požehnala“.

Abychom jenom nemluvili a nekritizovali, realizujeme v našem Sdružení aktivity, které jasně ukazují, že brannou připravenost občanů, zejména dětí a mládeže, lze zvyšovat mimo jiné i pomocí velmi atraktivních sportovně branných činností, které děti baví a rodiče oceňují. Např. do našeho projektu MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití se pod vedením zkušených trenérů, lektorů a instruktorů již zapojilo více než 20 tisíc dětí.  Bez velké nadsázky se dá říct, že 620 tisíc členů našich 17 sportovních svazů přispívá ke zvyšování branné připravenosti obyvatelstva dnes a denně. Dobrovolná spolková činnost je živnou půdou nejen pro praktické vytváření schopností a dovedností, potřebných ke zvládání krizových situací, ale zároveň může výrazně posilovat zdravé národní cítění a mravní hodnoty svých členů. 

Brannost už není zakázané slovo

Ministerstvo obrany nepochybně vykročilo správným směrem, já i Sdružení sportovních svazů České republiky tuto iniciativu vítáme, nabízíme odbornou, organizační i administrativní spolupráci i využití bohatých zkušeností. Je mi jasné, že pochod k cíli, tedy k vytvoření zmiňovaného zákona a k fungujícímu organizačnímu systému, nebude idylickou procházkou, ale doufám, že veřejný zájem nakonec zvítězí.  

Válku či jiné krizové situace si nikdo z nás nepřeje. Ale nikdo z nás nemůže zaručit, že nepřijdou. A přijdou-li, přežijí jen připravení.

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%