Svátek má: Jana

Komentáře

Jak to vidím já

Správné vykročení Ministerstva obrany

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky
Světe div se, dnes se mé řádky ponesou výjimečně v optimistickém duchu. Již dlouhou dobu, a nejen v mých komentářích, upozorňuji na akutní potřebu zvýšit brannou připravenost našeho národa.

Správné vykročení Ministerstva obrany

Jako předseda Sdružení sportovních svazů České republiky, které je nástupcem bývalého Svazarmu a zároveň druhou největší sportovní organizací u nás, také nabízím řešení a pomocnou ruku. Mé návrhy však dosud padaly spíše na neúrodnou půdu. Dnes jsem ale velmi potěšen, že Vláda ČR schválila návrh Ministerstva obrany a pověřila ho přípravou věcného návrhu zákona, kterým budou vytvořeny podmínky pro zvyšování fyzické zdatnosti obyvatel naší republiky, jejich znalostí a dovedností a vytváření mravních vlastností a etických zásad, které by mohli využívat k obraně státu. Jednoduše řečeno, Ministerstvo obrany pochopilo aktuální situaci, vyvinulo silnými argumenty podepřenou iniciativu k přípravě zákona o dobrovolné účasti obyvatel na zajišťování obrany státu a Vláda ČR jeho návrhy „požehnala“.

Abychom jenom nemluvili a nekritizovali, realizujeme v našem Sdružení aktivity, které jasně ukazují, že brannou připravenost občanů, zejména dětí a mládeže, lze zvyšovat mimo jiné i pomocí velmi atraktivních sportovně branných činností, které děti baví a rodiče oceňují. Např. do našeho projektu MLADÝ SPORTOVEC, sportem ke zvládání krizových situací a k bezpečnému přežití se pod vedením zkušených trenérů, lektorů a instruktorů již zapojilo více než 20 tisíc dětí.  Bez velké nadsázky se dá říct, že 620 tisíc členů našich 17 sportovních svazů přispívá ke zvyšování branné připravenosti obyvatelstva dnes a denně. Dobrovolná spolková činnost je živnou půdou nejen pro praktické vytváření schopností a dovedností, potřebných ke zvládání krizových situací, ale zároveň může výrazně posilovat zdravé národní cítění a mravní hodnoty svých členů. 

Brannost už není zakázané slovo

Ministerstvo obrany nepochybně vykročilo správným směrem, já i Sdružení sportovních svazů České republiky tuto iniciativu vítáme, nabízíme odbornou, organizační i administrativní spolupráci i využití bohatých zkušeností. Je mi jasné, že pochod k cíli, tedy k vytvoření zmiňovaného zákona a k fungujícímu organizačnímu systému, nebude idylickou procházkou, ale doufám, že veřejný zájem nakonec zvítězí.  

Válku či jiné krizové situace si nikdo z nás nepřeje. Ale nikdo z nás nemůže zaručit, že nepřijdou. A přijdou-li, přežijí jen připravení.

Zdeněk Ertl

Profil autora  Všechny články autora

Umíme se poučit z kolapsů?

Zdeněk Ertl 

9.únor 2018
Je nepochybné, že máme štěstí. Ano, my, obyvatelé České republiky máme štěstí, že žijeme v geografické oblasti, která patří k těm nejvíce bezpečným na světě.

Kdo a jak zajistí naši bezpečnost?

Zdeněk Ertl 

23.prosinec 2017
Bezpečnost, brannost, schopnost překonávat různé krizové situace – to byla témata velké řady, možná že i většiny, mých komentářů a zamyšlení.

Název spolku a porušování zákona

Zdeněk Ertl 

18.prosinec 2017
Každou právnickou osobu, tedy i spolek, od všech ostatních odlišuje její název.