Svátek má: Vladislav

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Stanovisko k informacím v médiích

Tzv. „kauza kakao“ není mou ostudou či selháním mojí osoby, ani těch členů ÚVV ČSSD, kteří mě po šesti letech znovu zvolili do předsednictva ČSSD.

Jedná se o opětovné ostudné selhání těch některých novinářů, kteří nejsou schopni ve své práci rozlišit pravdu od lži, realitu od fikce a fakta od nesmyslů.

V uplynulých 11 letech jsem nejen já, ale i řada schopných, slušných, objektivních a inteligentních novinářů, předložil celou řadu důkazů, argumentů, faktů a podkladů, které jednoznačně prokazují, že celá „kauza kakao“ byla od počátku politicky motivovanou a předvolební uměle vykonstruovanou mediální kauzou, která měla poškodit nejen mne, ale především ČSSD.

To ostatně plně potvrdilo už v roce 2008 i dvouleté policejní šetření, které bylo odloženo s tím, že v celé kauze není nic, z čeho by mohla kohokoli z čehokoli obvinit, se kterým se plně ztotožnila i dozorující státní zástupkyně.

Hysterickou mediální reakci na mé znovuzvolení do P ČSSD opět vystavěnou na nepravdivých a opakovaně vyvrácených nesmyslech považuji za naprosto neetický a hrubý zásah do mých práv na ochranu osobnosti.

Michal Kraus