Svátek má: Liliana

Komentáře

Jak to vidím já

Státní rozpočet vykázal na konci září přebytek 82.2 mld Kč

Pavel Sobíšek

ekonom
Přebytek státního rozpočtu na konci září dosáhl nového rekordu a přiblížil možnost, že se státní rozpočet udrží v přebytku i na konci roku.

Státní rozpočet vykázal na konci září přebytek 82.2 mld Kč

Odchylka od plánovaného celoročního deficitu, která překračuje 150 mld korun, je daná souhrou tří faktorů, z nichž ne všechny jsou pozitivní.

Nepochybně pozitivní je vývoj daňových příjmů a sociálního pojistného. Ten odráží jednak vyšší růst mezd a posun struktury ekonomického růstu směrem ke spotřebě, jednak lepší daňovou disciplínu.

Druhým faktorem je příliv prostředků z EU fondů, jejichž objem již překračuje celoroční plán o 50 mld korun. Jde ale zřejmě v převážné míře o peníze, které se v ekonomice protočí teprve v budoucnosti.

Třetím faktorem je prohlubující se neschopnost státu utratit naplánované prostředky na investice. Meziroční snížení kapitálových výdajů již dosáhlo 37 mld korun, což představuje zejména pro stavební firmy značný problém. Šance, že by se zpoždění v investicích mohlo odstranit do konce roku, se stává mizivou.

Celkově tedy hodnotím zlepšení v bilanci státního rozpočtu nanejvýš jako poloviční úspěch státu. Neschopnost investovat se promítne do snížení potenciálního růstu ekonomiky v následujících letech. 

Pavel Sobíšek

Profil autora  Všechny články autora

Zvýšení nezaměstnanosti v lednu je jen přechodné

Pavel Sobíšek 

11.únor 2018
Leden podle očekávání nepřinesl na trhu práce žádný zásadní obrat.

Stavebnictví se v prosinci nevymanilo ze stagnace

Pavel Sobíšek 

7.únor 2018
Stavebnictví v prosinci propáslo šanci přestat být stagnujícím odvětvím. Jeho výkon meziročně propadl, a to nejen kvůli nižšímu počtu pracovních dní.

Trh práce zlomil v prosinci další rekordy

Pavel Sobíšek 

10.leden 2018
Trh práce v prosinci zlomil několik dalších rekordů.