Svátek má: Tereza

Byznys

Velikost textu:

Boj o český med a nebo ukrajinský?

Boj o český med a nebo ukrajinský?

Podniká se proto, aby vznikl zisk. Bohužel stává se, že se v konkurenčním boji použijí i metody, které v se žádném případě nedají nazvat čestnými a mnohdy končí i úplnou ekonomickou likvidací konkurenční společnosti.

Ilustrační foto
7. prosince 2017 - 15:57

Učebnicovým příkladem může být kauza spojená se společností Včelpo, spol. s r.o., vlastněnou Českým svazem včelařů. Celý případ má mnoho otazníků. Aféra s touto společností propukla na podzim roku 2015, kdy Státní veterinární správa zjistila, že med dodávaný na trh deklarovaný jako »Český« obsahuje antibiotika a neodpovídá vyžadovaným normám pro prodej.

Včelpo, spol. s r.o. ústy svého jednatele uvedlo, že nemíchalo, ale nahrazovalo český med medem z Ukrajiny, bohužel kontaminovaného antibiotiky. V důsledku toho nastala v řadách členské základny Českého svazu včelařů polemika, zda odvolat okamžitě jednatele Ing. Margaritopulose, nebo mu dát šanci na nápravu. Na zasedání předsednictva Českého svazu včelařů nejdříve přiznal, že med z Ukrajiny byl přimícháván do českého, ale následně to suverénně popřel před všemi členy Republikového výboru. Žádal o poskytnutí šance, aby mohl napravit a hlavně očistit Včelpo. Jak sám prohlásil před všemi zástupci okresů „nahodit vlak zpátky na koleje“. Šanci dostal i přes vystoupení třech členů Republikového výboru, kteří se ho ptali, zda to byl on, který koupil dva kamiony špatného medu, které nikdo nechtěl ani v zahraničí a rok se „toulaly“ po republice jako nepoužitelné.

Namísto slíbeného nastolení pořádku přestal plnit úkoly zadané Valnou hromadou společnosti a byl ke dni 24.3.2017 odvolán ze své funkce. Z mnoha důvodů byl do funkce nového jednatele, do doby uskutečnění výběrového řízení, jmenován Miroslav Kovář za přítomnosti pracovníků bezpečnostní agentury. K tomuto datu byly též pořízeny kopie záložních zdrojů PC.

Valná hromada na doporučení nového jednatele a auditora neschválila původně zpracovanou finanční uzávěrku. Auditora pak doplnila finanční poradkyně, aby provedla kontrolu správnosti účtování. Nový jednatel nařídil provedení inventur s hloubkovou kontrolou, která odhalila mnohé. Samotná inventura, která odhalila značné rozdíly v porovnání s účetnictvím, byla provázena od počátku těžkostmi, neboť zbytek 7,5 tun z 250 tun vrácených medových produktů byly na paletách v kartonech od banánů umístěny v hlavním skladu surovin medu s nemožností v tomto skladu cokoli revidovat. Tyto palety byly vyvezeny na dvůr, zaevidovány a následně v medárně roztříděny podle druhů, gramáže a data výroby. Takto vytříděné vrácené medy byly zapsány do nového systému evidence, při níž bylo zjištěno, že mezi takto vytříděnými medy jsou i medy určené k likvidaci odvozem do spalovny. Ony medy, o kterých Státní veterinární správa tvrdila, že byly beze zbytku zlikvidovány.

Zdálo se, že společnost Včelpo si může konečně vydechnout a udělat tlustou čáru za minulostí, kterou musí již následně řešit orgány činné v trestním řízení.

Současné vedení společnosti se ale muselo následně vypořádat i s dlouhodobě neřešenou reklamací za dodávku medů a to na základě opakovaného požadavku na výměnu sudů s dodaným sirupem, nebo dokonce s obsahem neznámé látky, zdaleka nekorespondující s medem. Již před 2 měsíci byl MVDr. Velecký ze Státní veterinární správy upozorněn na nutnost řešení tohoto případu. Byla mu předložena fotografie štítku s označením kontaminovaného medu antibiotiky. K předložené fotodokumentaci pouze prohlásil, že se jedná o medy, které byly vráceny z celního skladu na Ukrajinu. V danou chvíli bylo jeho konstatování naprostou lží, neboť dozorující pracovník Státní veterinární správy Blansko, MVDr. Suchý měl pravomoc pouze v daném okrese. Navíc celou záležitost vrácení 2 kamionů (dosud nezpracovaného medu) na Ukrajinu dozorovala Celní správa, která má přesné záznamy ze všech hraničních přechodů až na Ukrajinu, včetně úplného převzetí počtů vyvezených sudů.


O tom, z jakého důvodu MVDr. Velecký nekonal ve smyslu platných zákonů se zatím lze jen domnívat. Taktéž je možné se pozastavit nad náhlým procitnutím pracovníků Státní veterinární správy v kauze Včelpo po 24.3.2017, kdy z jejich zápisů z provedených následných kontrol  se téměř s naprostou určitostí lze úspěšně domnívat, že jde o záměrnou a cílenou likvidaci této společnosti. Ve své podstatě při jejich kontrolách po 24.3.2017 byly jejich kroky provázeny nepravdivými výroky a poškozujícími závěry ve vydaných Rozhodnutí. V reklamačním řízení bylo po právní bitce učiněno rozhodnutí přijmout, na základě písemného zápisu, reklamované sudy s „medy“ zpět.

Převzetí této zásilky se uskutečnilo za dohledu státní notářky. Veškeré postupy při převzetí, označení, otevření, odebrání vzorků pro laboratorní vyšetření a jejich následné zapečetění, veškerou fotodokumentaci, následné uzavření sudů s pečetí, bylo písemně zadokumentováno vydaným notářským zápisem. Vyjma možných medů byly v této převzaté dodávce identifikované i jakési šedohnědé hmoty. Veškeré obsahy jsou popsány v notářském zápisu a řádně fotograficky zdokumentovány, následně zapečetěny a vzorky odeslány do akreditované laboratoře k rozborům.

Převzaté předmětné reklamované sudy s dodaným „medem“ je pravděpodobně onou zásilkou, která měla skončit ve spalovně a ne v dodávkách odběratelům, navíc deklarovaných jako med květový, kdy původní dodávka 22 000 kg byla následně změněna v počítači na 44 280 kg. Kam zmizelo oněch nedodaných 22 280 kg, už musejí zjistit orgány činné v trestním řízení.  

Podle podnikatele Petra Vydry, člena Českého svazu včelařů, se v minulých týdnech rozběhla rozsáhlá policejní akce, při které byly údajně PČR zabaveny sudy s medem, ukrytými pod plachtou a zarovnané vším možným, i hadry.

Lze tedy předpokládat, že dojde při této razii i na převzaté sudy s ATB společností Včelpo. Počkejme si, zda si někdo konečně všimne i podivné náhlé, jednosměrné činnosti pracovníků Státní veterinární správy po změně jednatele, role dřívějšího jednatele Ing. Margaritopulose a komu celá tato kauza prospěla.

(kp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)