Svátek má: Vlastimil

Politika

Velikost textu:

Bašta: Evropou obchází strašidlo – strašidlo populismu

Bašta: Evropou obchází strašidlo – strašidlo populismu

Skoro mi připadá, že číselná magie letošního osmičkového roku osudové události nejen připomíná, ale znovu přivádí do naší současnosti.Píše vkomentáři pro Prvnizpravy.cz Jaroslav Bašta.

Jaroslav Bašta
25.únor 2018 - 03:20

21. února 1848 byl vydán Komunistický manifest, útlý spisek, který ovlivnil dějiny (nejen) Evropy na dalších více než 150 let. Vyšel na počátku roku, jenž v českých zemích kvůli zrušení robotní povinnosti znamenal definitivní konec poddanství a počátek demokracie. Za pouhých následujících sedmdesát let česká společnost se emancipovala natolik, že vytvořila v roce 1918 svůj samostatný stát.

Celou tu dobu nejdůležitějším momentem demokratického vývoje byl boj o svobodu slova, od Havlíčka až po Masaryka. Česká potřeba a schopnost svobodného vyjadřování názorů v dobách dobrých i zlých se stala součástí národního charakteru. Dokazuje to mnoho děl české literatury, zejména v průběhu dvacátého století, jehož polovinu mezi lety 1938 – 1989 charakterizovaly totalitní režimy, které svobodě slova dopřávaly minimální prostor. Na vzpomenutý Komunistický manifest se obě totality odvolávaly, jedna v pozitivním, druhá v negativním smyslu.

Po dalších skoro třiceti letech naší posttotalitní historie mi připadá, že se kolo dějin vrací někam na svůj počátek, kdy existovali páni a poddaní. V oblasti svobody slova můžeme pozorovat nástup totalitních tendencí. Přestala platit Masarykova teze, že Demokracie je diskuze. Na místo svobodné výměny názorů a společenského dialogu nastoupily v lepším případě mimoběžné monology, v horším propaganda. Společnost je totiž fatálně rozdělena.

V důsledku globalizace vznikla privilegovaná menšina a vyvržená, stigmatizovaná většina. Perspektiva a motivace obou částí společnosti jsou protichůdné a neslučitelné. Privilegovaná menšina sestává z jejího tvrdého jádra, které se procentuálně liší v závislosti na vzdálenosti od centra globalizace, jímž jsou momentálně Spojené státy. Tam vrstva nejbohatších a nejvlivnějších tvoří pověstné jedno procento (které si ročně přivlastňuje 40% bohatství), zatímco na východní periferii EU (včetně ČR) jde asi o 9%. Trend je stejný – bohatí bohatnou, chudí chudnou a v USA to již došlo tak daleko, že pracující chudoba musí dostávat potravinové poukázky.

Privilegovaná menšina má samozřejmě své podporovatele a spolupracovníky, jejichž příjmy se výrazně odlišují od průměru až o dva řády (v USA vrcholoví zaměstnanci berou 500 x více než je průměr v dělnických profesích). Evropské poměry jsou zatím skromnější, ale pro zájemce o vstup mezi vyvolené nabízejí dostatečnou pozitivní motivaci. Když to shrnu, tak privilegovaní žijí ve velmi příjemném socialismu se všemi jeho atributy, včetně jejich globální solidarity a soudržnosti.

Naopak, na vyvrženou většinu se aplikuje motivace negativní. Mají neustále před očima, že se mohou mít daleko hůře než dnes, přijdou-li o práci. Hrozba exekucí, bezdomovectví a podobných neštěstí je dostatečně varovná. Na rozdíl od privilegované menšiny totiž žijí ve velmi drsném kapitalismu a čas od času jim jejich vládcové naznačují, že jsou vlastně nepotřební a nadbyteční, a že je mohou vyměnit za jiné, kteří čekají za branou. Tentokrát nikoliv fabriky, ale Evropy.Přílišná společenská nerovnost však má devastující účinky nejen na společnost, ale také na ekonomiku. Ze dvou zásadních důvodů – ten první vyplývá z parazitického charakteru tvrdého jádra vyvolených. Společnosti nic nedávají, neinvestují, jen berou a hromadí. Druhý souvisí s jejich výběrem jedinců spravujících věci veřejné, kde naprosto neomylně vyzvedávají nahoru lidi neschopné. Myslím si, že modelovým příkladem je budování a údržba dopravní infrastruktury v České republice a v Praze zvláště. Nejenže se u nás staví nejdražší dálnice v celé Evropě, ale také nejpomaleji. Peníze z unijních dotací šly nejčastěji na stavbu cyklostezek a mezitím zchátraly skoro všechny pražské mosty.

Naprosto logicky musel následovat střet obou antagonistických částí společnosti na globální a lokální úrovni. Nikoho by nemělo překvapit, že se zatím omezuje na informační válku, na boj o svobodu slova a názorů. Postup privilegované menšiny nápadně připomíná metody z dob totality. Je to jen logické, žijí ve svém pohodlném VIP socialismu, takže podvědomě okopírovali mocenskou infrastrukturu, v níž nabývají vrchu orgány nevolené a fakticky nikomu neodpovědné. Podobnosti jdou až do bizarních detailů – J. C. Juncker podědil nejen Brežněvovu doktrínu omezené suverenity členských zemí, ale také jeho žoviální jednání.

Žurnalistiku doby totality charakterizovaly nálepky dávané názorovým oponentům, nový VIP socialismus v této tradici pokračuje, takže všichni, kteří se ve volbách opírají o hlasy většiny nevděčných vyvrhelů a stávající se tak jejich mluvčími, jsou bez ohledu na jejich politické názory označováni za agenty Kremlu, extremisty, nacionalisty, xenofoby a populisty. Tito reprezentanti zavržených a ponižovaných začínají být v každých dalších volbách úspěšnější a úspěšnější. S tím ti privilegovaní budou muset něco udělat. Vždyť Evropou obchází strašidlo populismu a lidé klidně říkají, co si myslí.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)