Svátek má: Ivona

Politika

Velikost textu:

Luzar: Odmítáme, že někteří občané se snaží dehonestovat prezidenta

Luzar: Odmítáme, že někteří občané se snaží dehonestovat prezidenta

"Někteří občané, kteří spokojeni nejsou a snaží se toho využít, aby dehonestovali, popřípadě dokonce pohnali prezidenta k nějaké trestní, popřípadě soudní odpovědnosti. Toto zásadně odmítáme," prohlásil poslanec Leo Luzar, aby navrhl vyřazení bodu noviček z jednání sněmovny.

Řečniště v Poslanecké sněmovně
23. května 2018 - 08:27


"Dovolte mi, abych jménem klubu KSČ navrhl z programu dnešního jednání vyřazení bodu 97 v krátkém názvu novičok," řekl poslanec Leo Luzar ve svém příspěvku.

"Krátké zdůvodnění. KSČM dlouhodobě odmítá snahy dehonestace prezidenta České republiky, přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana, z důvodu toho, že se snaží odpovědět na otázky občanů České republiky. Plnil funkci prezidenta a požádal patřičné orgány o vysvětlení situace, která v České republice nastala po aféře novičok, která zahýbala celou Evropou. Občané jsou s odpovědí pana prezidenta spokojeni, možná, že jsou někteří občané, kteří spokojeni nejsou a snaží se toho využít, aby dehonestovali, popřípadě dokonce pohnali prezidenta k nějaké trestní, popřípadě soudní odpovědnosti. Toto zásadně odmítáme. Otevírání kauzy novičok na půdě této Sněmovny považujeme za absolutně nadbytečné, protože již nějaký názor k tomu zaujal zahraniční výbor, nemusím s tím souhlasit, ale beru ho na vědomí, tedy měl možnost se seznámit s podrobnostmi v tzv. utajovaném režimu. V tomto režimu my ty podrobnosti nejsme schopni tady projednat. V tomto režimu utajení tento bod navržen k projednání není, nejsou zde přítomni ani příslušní odborníci, popřípadě činovníci, kteří nám mohli poskytnout tyto údaje, o které se rozhodnutí jak zahraničního výboru, tak samozřejmě rozhodnutí pana prezidenta odvíjelo a které měly dopad na jeho zveřejněné informace," pokračoval komunistický poslanec.

"Zároveň chci zdůraznit, že od doby navržení tohoto bodu se situace docela radikálně změnila. Změnila se v tom duchu, že tiskové agentury uveřejnily informaci, že německá tajná služba BND potvrdila, že Německo už v devadesátých letech jed novičok získalo. Získalo svou špionážní službou a poskytlo vzorky tohoto jedu minimálně státům, jak je Švédsko, Německo, USA, Velká Británie, Francie, Nizozemí a Kanada. Jinými slovy to, co se tvrdí a co se tvrdilo, že tento jed novičok je pouze z jednoho zdroje, a což prezident nechával prověřit, jestli náhodou v českých laboratořích neprobíhá výzkum tady tohoto prostředku, tohoto jedu, se ukázalo jako pravdivé. A jeho slova se potvrdila odhalením německých novinářů. Další aspekty této věci samozřejmě budou hýbat mezinárodní politikou," dodal poslanec Leo Luzar.

"Ale osobně si myslím, že český parlament tady není od toho, aby hodnotil přímo voleného prezidenta České republiky, který pouze vyhověl přání občanů a sdělil podrobnosti, které se týkaly výzkumu a vývoje těchto látek na území České republiky. Proto navrhuji stažení tohoto bodu z programu jednání," uzavřel své vystoupení poslanec Luzar. 


A jak dopadlo hlasování?

"Dále je zde návrh pana poslance Luzara vyřadit bod číslo 97 z této schůze. Jedná se o bod s názvem novičok. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?" zaznělo od předsednického stolku.

"Hlasování číslo 11, přihlášeno je 190 poslanců, pro 109, proti 71. Tento návrh byl přijat," padlo 22. května 2018 rozhodnutí o programu Poslanecké sněmovny.

(ps, Poslanecká sněmovna, Prvnizpravy.cz, foto: ps)