Svátek má: Ivona

Politika

Velikost textu:

Na Žofíně se posluchači dozvěděli, kdo všechno je Žvanivý slimejš!

Na Žofíně se posluchači dozvěděli, kdo všechno je Žvanivý slimejš!

"Protože většina politických komentátorů skutečně v životě nic nedokázala, no tak z nich pramení závist, která někdy přerůstá až do patologické nenávisti vůči těm úspěšným," řekl prezident Miloš Zeman na Žofínském fóru k novinářům.

Miloš Zeman na Žofíně ohlásil vybuchlou bombu
25. května 2018 - 08:25

"Budu mluvit o tom, čemu trochu lépe rozumím, než je sportovní komentátor, i když si myslím, že s politickým komentátorem mají něco společného. Tak tedy, až na některé vzácné výjimky podle mého názoru politický komentátor je člověk, který je nešťastný z toho, že v životě nic nedokázal. A právě proto s radostí kritizuje ty, kdo měli úspěch. Trochu to připomíná Čapkův epigram definice literárního kritika jako člověka, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl. A protože většina politických komentátorů skutečně v životě nic nedokázala, no tak z nich pramení závist, která někdy přerůstá až do patologické nenávisti vůči těm úspěšným. A s podporou mediální stoky se potom daleko snadněji dělají ty operace, o kterých jsem mluvil, jako koalice neúspěšných a podobně. Jsou výjimky. Já bych uvedl jako vzácnou výjimku Jana Kellera. Připomínám, že to je zaprvé profesor sociologie, zadruhé autor několika velmi zajímavých knih, které jsem si rád přečetl a zatřetí přednáší na Ostravské univerzitě a začtvrté je poslancem v Europarlamentu. Takže on by mohl své úspěchy rozdávat, co? Proti těm chudáčkům, kteří nemají ani první, ani druhé, ani třetí, ani čtvrté, kteří mají jenom tu závist a jenom tu nenávist," sdělil Miloš Zeman.

"Ale kritizovat nestačí. A já jsem se nesmírně zaradoval, protože když sedím každý den tak asi půl hodiny u internetu, tak jsem si uvědomil, že i tady je sekulární trend, byť začínající a trvající tak zhruba, zhruba deset let, ne více. Podstatou tohoto trendu, který se možná plně uplatní v době, kdy už někteří z nás tady nebudou, je, že se debata z papírových médií přesouvá právě na internetové pole. A to samozřejmě přivádí naše novináře k šílenství. Povšimněte si, že oni mezi sebou vůbec nepolemizují, že zachovávají jakousi profesní solidaritu, a právě proto si myslím, že je to chyba, neboť jak říkal Masaryk, demokracie je diskuze. A on také říkal, že myšlení bolí Takže ať nás to trochu bolí a ať, když se ponoříme do internetových diskuzí, do různých blogů, serverů a tak dále, tak ať tam najdeme různé protikladné názory doprovázené argumentací nikoli nadávkami, ale argumentací. A v takovém případě tento způsob vytváří daleko širší prostor pro občany a jejich aktivní informační komunikaci a překonávání informačních bariér, než je čtení novin, které, jak říká jedna známá anekdota má tři druhy zpráv, zprávy pravdivé, pravděpodobnostní a ostatní. Pravdivé datum vydání, pravděpodobnostní předpověď počasí. Ale to už je velmi stará anekdota, kterou jistě všichni znáte," dodal Miloš Zeman s poznámkou, že  věří v aktivního občana a nevěří v to, že s člověkem je možné manipulovat, ať už jím manipuluje novinář nebo protřelý politik nebo mafián, který vytuneluje OKD.

"Jinými slovy, i když mně někdy vyčítají, že jsem to právě já, kdo rozděluje společnost, snažím se naopak snížit bariéru mezi, jak říkám ovládajícími a ovládanými. Snažím se najít cesty, jak zvýšit participaci našich českých občanů, jak na správě věcí veřejných, tedy v politické oblasti, tak ekonomické participaci, a konečně svrhnout doménu několika desítek užvaněných politických komentátorů. A já znám název jedné české opery, jmenuje se Žvanivý slimejš a vždycky, když si přečtu nějakého Koukala, nebo jiné komentátory, tak nevím proč, vždycky si vzpomenu na název této opery. Ale to byla opravdu poznámka pod čarou," konstatovala hlava státu."Čili společným jmenovatelem těchto tří dimenzí je rozšíření pásma svobody, svobody nás všech. A já pevně věřím, že toto úsilí bude mít stejný úspěch, jako ve své době mělo prosazení občanských práv nebo osmihodinových pracovních dob. Byla drobná chyba, že Gutenbergův vynález právě knihtisku byl někdy poněkud zneužit, ale o tom jsem již mluvil dostatečně a nechci se k tomu vracet," řekl ještě prezident.

"Čili prostor svobody pro nás všechny je něco, čeho bychom si měli vážit. Čekáte ode mě na závěr bonmot? Čekáte právem a já vám ten bonmot řeknu. Je to titulek, titulek z novin, něco jako ta Ester Ledecká. Studenti protestovali proti výrokům prezidenta Zemana a bojovali za svobodu slova.," uzavřel Miloš Zemam svůj projev.

(ps, Hrad.cz, Prvnizpravy.cz, foto: ps)