Svátek má: Zbyšek

Politika

Velikost textu:

Zbořil: I mediální fáze války může být velice brutální

Zbořil: I mediální fáze války může být velice brutální

<< VIDEO >> Během ukrajinsko-ruské války se nyní začíná mluvit o takzvané 2.fázi, jedná se o vojenskou fázi. Nebo víme i o jiných fázích této války?

Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
9. dubna 2022 - 03:20

Co nám k tomu můžete říct pane Zbořile?

„Samozřejmě,  pravda je, že se vždycky v určitém období zdůrazňuje jedna z možných fází, ať už je to politicko-diplomatická,  vojenská, mezinárodně politická a obchodní,  nebo finanční a měnová. A v neposlední řadě také „válka mediální“. Ale je pravda,  že ten vývoj válečných událostí není lineárně vzestupný. Jednotlivé fáze fenoménu válka se různě prolínají. Někdy po  určitou dobu převládá jedna kvalita i kvantita nad druhou, ale v podstatě všechny vytvářejí jakýsi někdy až velmi chaotický blok, který je velmi těžké strukturovat.
 
Jediné, co ale můžeme říct s určitostí je, že ty různé fáze vytvářejí chaotickou entitu, která se velmi obtížně rozmotává  nejenom občanům zemí, kterých se  válečné situace dotýkají, ale i politiků v těchto zemích, lidem, kteří většinou stojí za rozpoutáním těchto událostí, ať už ve Spojených státech nebo v Ruské federaci. A nebo v dalších zemích, státech, které se pak v průběhu té valící se sněhové koule zvětšují  charakteristickým způsobem. Tedy i  tu naši právě se valící  kouli všichni stále zvětšovali, a teď jde vlastně jenom o to, aby se ta koule nerozpadla,  nebo aby nedošlo k nějakému otřesu, který si neumíme  představit,“ říká Zdeněk Zbořil v úvodu rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

 co „nebezpečí jaderné války“?

„Že už některé země, které jsou součástí tohoto současného chaotického dění, žádají o umístění nukleárních zbraní na svém území, jako někteří politici už před érou Vladimíra Zelenského a za paní Julie Timošenkové. Dnes jsou to dokonce i   také političtí reprezentanti Polské republiky. A tak se mi zdá, že  situace je tak nervózní a vzrušená, že i když nakonec  třeba sice nedojde k rozmístění nukleárních zbraní blízko hranic naší země,  budou se hledat jiné neméně zničující prostředky, které by je mohly suplovat. A pozor na to, že je neobhospodařují jenom Ruská federace nebo Spojené státy,  nebo země Severoatlantického paktu, ale je tady celá několik neevropských zemí, které jsou už držiteli  zbraní hromadného ničení (ZHN) a které mohou nějaké jejich varianty vyrábět a  distribuovat dál,“ upozorňuje Zdeněk Zbořil.

Mediální fáze války…

„Mediální válka je ještě mnohem záludnější a zajímavější, protože tam už nejde o slova, data a hrozby přenášené jako verbální informace, ale jde také o vizuální informace, obrazy, multimediální kompozice, které jsou  jako  převzaté ze  slavného amerického filmu „Vrtěti psem“. A neustále nám vytvářejí fiktivní realitu, ke které se hlásí, pokud to můžeme zjistit z těch bleskově rychlých  elektronických sdělení, nebo se k ní může hlásit kdokoliv. Kdokoliv, kdo potřebuje nějakým způsobem zviditelnit se na tomto velkoformátovém  typu války, evropské války, je  schopen vytvořit jakoukoli obrazovou koláž nebo asambláž, většinou bez uvedení autora tohoto řízeného chaosu. Většinou ale bez dat,  a dokonce i bez takových dat, ze kterých bychom se mohli dozvědět, kde se ta scénografie války nebo scénování této odehrálo nebo právě odehrává. 

Může to být velice brutální válka všech proti všem, nejenom v těch 40 většinou „západních“ zemích, které vystupují na podporu Ukrajiny v Evropě nebo v jejím nejbližším okolí. A nezapomeňme, že tyto vizuální informace se mohou dostávat dneska velice rychle a  pohodlně do dalších téměř 160 zemí, které jsou součástí Organizace spojených národů, a jejichž občané je mohou svým osobitým způsobem reflektovat,“ dodává Zdeněk Zbořil.

Podrobnější analýzu si můžete poslechnout v následujícím rozhovoru Zdeňka Zbořila pro Prvnizpravy.cz.
 


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)