Svátek má: Johana

Regiony

Velikost textu:

Byla zahájena konference 100 let české rodiny

Byla zahájena konference 100 let české rodiny

Na magistrátě v Praze dnes byla zahájena dvoudenní konference na téma 100 let české rodiny. Odborníci z různých vědních oborů referují o současné problematice rodiny, jejím vývoji a perspektivách.

Z konference
16. dubna 2018 - 15:04

Konference je organizovaná pod záštitou primátorky hlavního města Prahy a hejtmana plzeňského kraje. Již tradičně spolupořadatelem je právnická fakulta ZČU Plzeň a Domus - CPR z.s.

Konference, kterou pořádá z. s. DOMUS – Centrum pro rodinu jako akreditovaná vzdělávací instituce, je tradičním setkáním odborníků z organizací a institucí v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí ve státní i nestátní sféře. Konference probíhá ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem sociálních věcí, dále s Právnickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni, s odborníky Slezské univerzity Katovice, Katolické univerzity Ružomberok, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a dalšími odborníky.

Tématické okruhy:
  • Historie české rodiny, dědické řízení, dítě v NOZ
  • Vzdělávací systém
  • Ekonomika rodiny – dávkové systémy
  • Sexuologie, adiktologie
  • Sociální učení, sociální pedagogika
  • Volnočasové aktivity a další

K účasti na konferenci jsou zváni odborní pracovníci veřejné správy, dětských domovů, dětských center, kojeneckých ústavů, zdravotnických i školských zařízení a organizací poskytujících odborné služby v oblasti sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí.


(red,prazskenovinky.cz,foto:domus)