Svátek má: Světlana

Regiony

Velikost textu:

Inkluze způsobuje problémy nejen speciálním školám

Inkluze způsobuje problémy nejen speciálním školám

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil v rámci svých pravidelných výjezdů do regionu Poličku a nejbližší okolí.

Hejtman Martin Netolický a ředitelka Dita Bomberová
16. dubna 2018 - 11:30
(Komerční sdělení)

V úvodu cesty zavítal do Speciální základní školy Bystré, pracoviště Polička, kde s ředitelkou Ditou Bomberovou hovořil především o současném fungování speciálního školství po zavedení inkluze od 1. září 2016, ale také o rozvoji zařízení včetně investiční činnosti kraje. Jedním z hlavních problémů je v současné době fungování Speciálního pedagogického centra, které se potýká s nedostatkem speciálních pedagogů.

„Po zavedení inkluze od 1. září 2016 škola de facto nepřijímá děti z běžných mateřských škol do praktické školy. Celkově má v letošním školním roce 56 žáků z toho 29 v praktické škole. V příštím roce však odejde 11 žáků deváté třídy, což pro školu znamená další velmi citelný úbytek. O to více se zařízení zaměřuje na péči o těžce postižené žáky v rámci speciální školy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Jedním z důsledků inkluze je také velmi vysoký nárůst přihlášek na víceletá gymnázia v našem kraji, a to konkrétně o 350 dětí. Rodiče často volí tuto variantu především kvůli tomu, že mají obavu, aby bylo jejich dítěti zajištěno co nejkvalitnější možné vzdělání,“ řekl Netolický, který se zajímal o postup při umisťování dětí do speciálních a praktických škol a detailní rozdíly mezi současnou a bývalou právní úpravou.

S ředitelkou hejtman debatoval také o dalším rozvoji školy a stávajících problémech, se kterými se potýká.

„V příštím školním roce zařízení otevře vlastní školku s kapacitou deset dětí, což nabídne speciální péči dětem již od této fáze vzdělávání. Jedním ze současných problémů, které chceme pomoci řešit, je fungování speciálně pedagogického centra. Vzhledem k nárůstu agendy a počtu klientů se zařízení dostává do problému s personálem a bylo by potřeba přijmout dalšího speciálního pedagoga,“ řekl hejtman a přiblížil jednu z investic, kterou kraj v letošním roce plánuje.

„Připravujeme zateplení budovy odloučeného pracoviště v Poličce za dva a čtvrt milionu korun. Snažíme se všem našim zařízením dát nový kabát, který nejenže dobře vypadá na pohled, ale především šetří provozní finanční prostředky, které může zařízení využít jinak,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Speciální základní škola Bystré

Ve škole se vzdělávají žáci s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Hlavním cílem školy je přizpůsobit vzdělávání individuálním potřebám každého žáka, připravit je pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou, kreativní, jež dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků. Všichni žáci se vzdělávají dle platných vzdělávacích programů. Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení – Speciálně pedagogickým centrem a PPP Ústí nad Orlicí.

V bysterské škole se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Podporu zajišťují osobní asistenti (služby osobní asistence jsou zajišťovány ve spolupráci s neziskovými organizacemi působící ve svitavském regionu). Součástí školy je Přípravný stupeň a nově byla zřízena pro žáky s poruchou autistického spektra třída, která je umístěna na odloučeném pracovišti školy –  Multifunkčním domě na náměstí v Bystrém.

V poličské škole žáci navštěvují ZŠ praktickou, která je určena žákům s lehkým mentálním postižením, více vadami a autismem (v kombinaci s mentálním postižením). Třídy se naplňují do počtu čtyř až šesti žáků. Nezbytná je pomoc pedagogických asistentů  nebo osobních asistentů. Součástí školy je školní družina, která zajišťuje žákům obědy, odpolední volnočasové aktivity a přípravu na vyučování.

Z Poličky do celého světa. Studenti zdejší odborné školy jsou úspěšní v soutěžích od Francie po Čínu

Druhou ze zastávek hejtmana Martina Netolického při páteční cestě po regionu byla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Polička. Škola dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené v případě gastronomických oborů a její studenti získávají ocenění nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Pardubický kraj v současné době ve škole nechává přistavit a vybavit odborné učebny pro obor řezník – uzenář.

„Jedním z problémů nejen této školy je současná školská legislativa, která znesnadňuje vysílání studentů na odborné praxe mimo místo bydliště. Na dobu mimo pracovní dobu v daném zařízení je totiž nutné dle zákona zajistit dozor pracovníka školy což je nejen finančně náročné, ale často také technicky nemožné, jelikož studenti vykonávají praxe od Slovenska po Mariánské Lázně v často velmi prestižních hotelových zařízeních,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Škola dlouhodobě zajišťuje cateringové služby na řadě prestižních akcí. V rámci funkčního období prezidentů Havla a Klause se škola 12 účastnila příprav a zajištění státní v reprezentačních prostorách Pražského hradu v rámci oslav státního svátku 28. října, což je z mého pohledu jedna z nejprestižnějších státních akcí. Jako kraj se snažíme našim školám dát příležitost k prezentaci i v zahraničí. V minulosti se například chrudimská škola prezentovala na české ambasádě ve Vídni a žamberecká v gruzínském Tbilisi. Snažíme se i tímto způsobem motivovat studenty, kteří vidí, že pokud jsou šikovní, mohou se dostat také na velmi zajímavá místa na celém světě,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který se informoval o úspěších studentů v různých gastronomických soutěžích. Mezi nejzajímavější patří úspěchy ve Francii či vítězství jedné ze studentek na soutěži Tea Master Cup v Číně.

Ten si s ředitelem školy Borisem Preisslerem prohlédl staveniště v areálu školy, kde v současné době probíhá přístavba a vybavení odborných učeben pro obor řezník – uzenář.

„V rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsme zahájili projekt, který napomůže rozšíření výrobní a výukové kapacity výrobny mastných výrobků. Součástí investice za 40 milionů korun je také pořízení technologického vybavení oborů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V roce 2016 jsme zajistili rekonstrukci elektroinstalace za 1,2 milionu korun a pořízení automobilu s chladicím zařízením za 650 tisíc korun, což znovu rozšiřuje možnosti při zajišťování různých akcí,“ doplnil hejtman Netolický.

Na přijímačky na „potravinu“ zamířilo bezmála třicet žáků

Dětský domov v Poličce připravuje děti na vstup do běžného života

Třetí zastávkou hejtmana Martina Netolického při cestě regionem Poličska byl Dětský domov v Poličce, konkrétně chráněné bydlení tohoto domova v Pomezí. V rámci procesu transformace dětských domovů v kraji postupně dochází k opuštění klasických ústavních zařízení a přesouvání klientů do bytů a domků, kde mají větší možnost připravit se na běžný život po opuštění domova. Ještě do konce roku by mělo zařízení získat do užívání další byt pro čtyři až šest dětí v Poličce. Kraj bude navíc jednat s městem o směně budovy domova za byty, do kterých by se měly děti přesunout.

„Díky procesu transformace mohou děti před přechodem do dospělého života získat základní návyky, se kterými se musí následně vypořádávat. Bohužel v rámci stávajícího systému některé věci nastavit nelze. Město Polička je vůči domovu velmi vstřícné, což je samozřejmě velmi dobrým signálem také pro krajskou samosprávu. Kromě stávajícího bytu v Pomezí je na přelomu roku přislíben další s tím, že jeden byt by měl vzniknout v dalším roce pro děti po odchodu z domova a přechodnou dobu pro návrat do městského prostředí,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Cílem transformace je pomocí bytů naplnit celou stávající kapacitu domova. Budeme proto jednat s městem o směně stávající budovy domova za jednotlivé byty v Poličce, protože chceme, aby byly děti v prostředí, které je co nejbližší přirozenému. Současná kapacita domova je 24 dětí. Oproti výchovné skupině, která čítá osm dětí, by měl být jeden byt k dispozici pro čtyři až šest dětí, což pomáhá více simulovat klasické rodinné prostředí,“ řekl hejtman Martin Netolický.

Pardubickenovinky.cz informoval Dominik Barták, tiskový mluvčí Krajského úřadu Pardubického kraje.(jv,pardubickenovinky.cz,foto:pk)