Svátek má: Ctirad

Regiony

Velikost textu:

Králův Dvůr obdržel dotaci na další etapu obnovy zeleně

Králův Dvůr obdržel dotaci na další etapu obnovy zeleně

Plánovanou III. etapou bude letos pokračovat revitalizace zeleně v Králově Dvoře. Vedení radnice se znovu podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

Petr Vychodil, starosta Králova Dvora
13. února 2018 - 12:30

Projekt revitalizace významné sídelní zeleně v intravilánu města Králův Dvůr začne již v březnu kácením, odstraňováním dřevin a arboristickými zásahy. Během jarních měsíců pak bude připravena půda a proběhne výsadba stromů a keřů. Od poloviny května až do konce září budou založeny a vysety travní a luční porosty a dokončeny finální práce. Celková cena III. etapy realizace činí necelých 6,3 miliónů korun, ale díky transparentnímu výběrovému řízení bude cena určitě nižší. Projekt počítá s výsadbou stovek stromů a keřů jako jsou například javory, habry, duby, buky, lípy či třešně, z keřů pak ptačí zoby, šeříky, kaliny, svídy, brsleny a mnoho dalších druhů.

První řešenou lokalitou, kde proběhne revitalizace zeleně, je hřbitov v městské části Počaply. V projektu je dále řešená i doprovodná zeleň podél přístupové cesty na hřbitov. U zámku ve městě Králův Dvůr se podél potoka nachází malý pás neudržované zeleně. Hlavním pohledovým elementem je zde dožívající výsadba ovocných dřevin a náletový porost.U nového nadjezdu směrem na Karlovu Huť se nachází malý zanedbaný park, v němž převažují vlhkomilné dřeviny a náletové porosty. I ten dostane v této fázi obnovy zeleně novou podobu. Do projektu je zahrnuta i plocha sídelní zeleně u křižovatky v městské části Zahořany. Nad rámec tohoto projektu zde město plánuje výstavbu prvního „agility hřiště“ pro psy. V nedávné době tu byl vybudován nový chodník a jeho okolí je rovněž předmětem řešení projektu.


„Hlavním cílem projektu je vytvořit v našem městě plně funkční plochy veřejné zeleně. Na základě zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých dřevin, budou vybrány dřeviny, jež budou na lokalitách ponechány a vytvoří základní kostru porostů. Čisté a zdravé ovzduší, ale třeba i vznik zázemí pro život ptactva a drobných živočichů, je pro nás jednou z priorit,” říká starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Kostel sv. Markéty v Šonově patří do skupiny broumovských kostelu K.I.Dientzenhofera  
 
V lokalitách křižovatka na Zahořany a park u nadjezdu budou součástí nové sadovnické koncepce také lavičky pro odpočinek. Zvoleny jsou lavičky s betonovou konstrukcí, které budou lépe odolávat vandalismu. V prostoru parku u nadjezdu zase bude umístěn lanový herní prvek podporující balanční schopnosti a hbitost. Rovněž zde bude instalováno pérové houpadlo a houpačka pro malé děti.

Žena požár v berounském bytě nepřežila, resuscitace nepomohla

„V průběhu posledních čtyř let bylo v předchozích etapách revitalizace zeleně v Králově Dvoře vysázeno více jak 30 tisíc stromů a keřů a vše bylo financováno prostřednictvím dotací,“ dodává závěrem Petr Vychodil.

Středočeskénovinky.cz informovala Veronika Kubátová, Králův Dvůr.

(jv,stredoceskenovinky.cz,foto:meukraluvdvur)