Svátek má: Bohumil

Regiony

Velikost textu:

Objasnění případu drogové problematiky v obci Ludgeřovice

Objasnění případu drogové problematiky v obci Ludgeřovice

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 40letého muže z Opavska.

Drogy
20. března 2023 - 12:00

Muž byl obviněn ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, kterého se měl dopustit tím, že nejméně od měsíce dubna roku 2022 do konce února letošního roku v prostorách jednoho z rodinných domů v obci Ludgeřovice opakovaně vyráběl amfetamin/metamfetamin. Tuto psychotropní a návykovou látku neoprávněně získával tak zvanou „Českou cestou“, a to za užití léků s obsahem pseudoefedrinu, červeného fosforu, jódu, dalších chemikálií, laboratorního skla a zařízení, přičemž takto vyrobil nejméně 50 gramů pervitinu, který posléze z části užil pro svou vlastní potřebu a z části distribuoval společně s marihuanou zdarma či za úplatu dalším osobám, a to na různých místech Opavska a Ostravska.

Stejné trestné činnosti se dopustil i 36letý muž z Hlučínska, kdy tento prvně jmenovanému 40letému muži nejenže poskytl k nedovolené výrobě pervitinu obytné prostory pronajatého rodinného domu v Ludgeřovicích, ale také mu různým způsobem pomáhal návykovou látku vyrábět a rovněž tuto omamnou a psychotropní látku společně s marihuanou mu pomáhal distribuovat bez úplaty či prodávat za různé finanční prostředky dalším osobám.

Komisař Oddělení obecné kriminality opavské policie zahájil v této souvislosti i trestní stíhání 28leté ženy z Bruntálska jako obviněné ze spáchání přečinu nepřekažení trestného činu, kterého se měla dopustit tím, že se hodnověrným způsobem dozvěděla a věděla, že výše uvedení spoluobvinění muži nejméně od září 2022 do února 2023 v jednom z rodinných domů v obci Ludgeřovice opakovaně vyráběli a vyrábí pervitin a dopouštějí se tak jednání naplňující znaky skutkové podstaty přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toto jejich protiprávní jednání a chování nijak neřešila, trestnou činnost jim sama nepřekazila a ani toto neoznámila státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu.
 
Na základě vydaného příkazu k provedení domovní prohlídky ve výše zmíněném ludgeřovickém rodinném domě byli policisty a kriminalisty Územního odboru Policie České republiky v Opavě zadrženi oba shora jmenovaní muži, a to bezprostředně po další nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a jedů, přičemž zakročující policisté a kriminalisté nalezli nejen kompletní varnu – kompletní technologii pro výrobu amfetaminu/metamfetaminu, (tedy různé chemikálie, prekurzory a laboratorní sklo), ale také několik desítek gramů zhotoveného „uvařeného“ pervitinu. Toto vše bylo následně zajištěno a zasláno ke kriminalistickým expertízám. Na obviněného 40letého muže policejní komisař vydal návrh na vzetí do vazby, což bylo ze strany opavského Okresního státního zastupitelství i opavského Okresního soudu akceptováno a v této chvíli se již nachází ve Vazební věznici v Ostravě. Mladší z mužů je trestně stíhán na své svobodě.V rámci prováděné realizace ze strany opavských kriminalistů byl ve spolupráci s jejich ostravskými kolegy zjištěn i pohyb a pobyt celostátně hledaného 34letého muže z Ostravy, na kterého byly jednotlivými okresními soudy vydány nejen čtyři příkazy k zatčení, ale i Evropský zatýkací rozkaz. Tento muž se po dobu více jak dvou let pohyboval orgánům činným v trestním řízení na blíže neznámých místech a v souvislosti s tímto objasněným případem výroby a distribuce drog byl vypátrán na Hlučínsku, kde v poslední době přebýval. Jedná se o osobu, která se již v minulosti dopouštěla objasněné rozsáhlé majetkové trestné činnosti na území celého Moravskoslezského kraje (krádeže věcí, vloupání do různých objektů) a díky důkladné a důsledné operativně pátrací činnosti opavských kriminalistů se tento 34letý muž nalezl, byl zadržen, zatčen a nyní se již nachází ve Výkonu trestu odnětí svobody ostravské Věznice.

Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Moravskoslezskenovinky.cz informoval por. Bc. René Černohorský, tiskový mluvčí KŘP Moravskoslezského kraje.

(rp,moravskoslezskenovinky.cz,foto:krp msk)
    

                   Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%