Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

Protipovodňová opatření v Písku ochrání před velkou vodou

Protipovodňová opatření v Písku ochrání před velkou vodou

Na sídlišti Portyč pokračují práce na protipovodňových opatřeních. Jde o společnou investici Povodí Vltavy a města Písek za 43,7 milionů korun bez DPH.

Písek
15. května 2018 - 07:30

Většinu nákladů pokryje dotace z Ministerstva zemědělství ČR. Město zaplatí z rozpočtu necelých sedm milionů. Dodavatelem je firma Eurovia CS.

Protipovodňová opatření, která před stoletou vodou ochrání sídliště Portyč i přilehlé obydlené oblasti, spočívají ve stavbě betonové bariéry na nábřeží Otavy a v částečném zatrubnění potoka Jiher.

„Zeď vysoká v nadzemní části asi 80 až 110 centimetrů povede v délce 564 metrů od Nového mostu až k objektu bývalého mlýna. Obavy některých obyvatel panelových domů, že jim před okny vyroste betonové monstrum, přes které neuvidí na řeku, jsou zcela zbytečné. V případě potřeby bude pevná bariéra ještě opatřena 40 centimetrů vysokými mobilními nástavci. Zůstanou zachovány stávající průchody k řece, které bude možno zajistit mobilním hrazením. Zatrubnění potoka v kritickém místě při jeho ústí díky systému speciálních klapek nedovolí stoleté vodě, aby se vylila z koryta,“ informuje o podrobnostech projektu Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje MěÚ Písek.

Na Portyči žije v současnosti přes pět tisíc obyvatel, z toho v bytových domech v záplavovém území více než dva tisíce. Hmotný majetek, který bude chráněn před povodněmi byl vyčíslen na 61 milionů. „S realizací protipovodňových opatření v této lokalitě počítá Strategický plán rozvoje města Písku. Všichni máme v živé paměti záplavy před šestnácti lety, kdy bylo sídliště Portyč doslova pod vodou a obyvatelé museli být evakuováni,“ připomíná místostarosta Jiří Hořánek.  

Stavební povolení na tuto akci bylo vydáno už před pěti lety. Přípravné práce pro stavbu pak byly zahájeny v následujícím roce, kdy se v rámci revitalizace sídliště z důvodu plánované protipovodňové zdi opravovala a překládala část vodovodního potrubí a kácely některé stromy.

„Potřebné finanční krytí se hlavnímu investorovi akce podařilo získat v roce 2017. Zastupitelstvo města následně schválilo plnou realizaci projektu a její spolufinancování,“ doplňuje Jiří Hořánek.


V současné době na nábřeží probíhají přípravné práce pro hlavní stavbu. Vedle beranění štětovacích stěn se provádí ještě překládka zbylých inženýrských sítí a pracuje se na ochraně vzrostlých stromů ručním odkopáváním kořenů, ořezem větví a zabezpečováním kmenů. Práce na samotné stěně začnou pravděpodobně v polovině května.

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Irena Malotová  tisková mluvčí MÚ Písek.


 (jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch.měú)