Svátek má: Julie

Regiony

Velikost textu:

V pondělí začne výstavba protihlukových stěn na obchvatu Havl.Brodu

V pondělí začne výstavba protihlukových stěn na obchvatu Havl.Brodu

V pondělí ŘSD předá zhotoviteli stavbu na obchvatu SVO H. Brodu na silnici I/34, v rámci které bude realizováno protihlukové opatření podél této komunikace.

Z obchvatu Havlíčkova Brodu
21. září 2022 - 11:00

Byl vybrán zhotovitel realizace protihlukových opatření na severovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34. Ze 2 uchazečů o zakázku ŘSD vybralo společnost Skanska a.s., která ji bude realizovat za 58,49 mil. Kč bez DPH. Smluvní doba pro uvedení do provozu byla stanovena na 18 týdnů. V celém 2,7 kilometrů dlouhém úseku obchvatu mezi ulicí Masarykova a Žižkova na pěti úsecích PHS, které se budou realizovat z původně sedmi plánovaných úseků. PHS v úseku 6 nebude realizována po domluvě s městem a majitelem dotčených pozemků a PHS v úseku 2 z důvodu plánované výstavby řadových garáží.Plánovaná úprava protihlukových stěn v řešených úsecích vychází z měření hluku z dopravy a z výsledků zpracované akustické studie, která řeší stavební úpravu tak, aby zajistilo dodržení hygienických limitů hluku v denní i v noční době ve výhledu dalších 2 desítek let. V některých úsecích dojde k demolici stávajících stěn, v úseku 7 také k demolici cihlového plotu. V dalších úsecích budou stěny prodlužovány a navyšována jejích výška a rovněž výstavba nové stěny v úseku 3, přičemž ve všech úsecích musí PHS splňovat kategorii vzduchové neprůzvučnosti B2 a kategorii zvukové pohltivosti A2.

Práce jsou plánované za provozu s lokálním omezením při krajnici a části pravého jízdního pruhu SV obchvatu ve směru od ulic Pražská-Masarykova.

NovinkyVysočina .cz informoval Mgr. Martin Buček, tým komunikace ŘSD.

(rp,novinkyvysocina.cz,foto:rsd)