Svátek má: Radek

Regiony

Velikost textu:

Zlomyslná volání na tísňové linky činí až 75 % přijatých hovorů

Zlomyslná volání na tísňové linky činí až 75 % přijatých hovorů

Samostatnou kapitolou na téma tísňová linka jsou zlomyslná volání. Každý z operátorů HZS ČR, který přijímá tísňové linky 112 a 150, by mohl dlouze vyprávět.

Ilustrační foto
12. března 2018 - 07:30

Co by však bylo pro všechna vyprávění společné, by byl závěr. Závěr, který by mohl mít tragické následky. Hasiči, policisté či záchranáři, kteří odjedou k takto nahlášené události, nejsou k dispozici pro reálnou mimořádnou událost. Ke skutečnému zásahu jedou záchranáři z jiných míst dislokace (většinou vzdálenějších), čímž se prodlužuje čas jejich dojezdu. A tedy čas, který pak chybí při záchraně životů, zdraví a majetku. Zlomyslné volání a plané vyslání záchranářů znemožňuje pomoc pro ty, kteří ji doopravdy potřebují.

Tak zvaná „zlomyslná volání“ na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Takovéto hovory zahlcují tísňové linky, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních volajících. Mezi „zlomyslná volání“, která nepřísluší řešit operátorům linky 112, patří omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek integrovaného záchranného systému, náhodné zmáčknutí tlačítek v kapse, obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Technologie používaná na tísňových linkách nám se zlomyslnými voláními pomáhá bojovat. Pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí i přesná adresa volajícího i s telefonním číslem. To samé platí i o telefonních automatech. U mobilních telefonů přebíráme informace, které hasičskému záchrannému sboru operátoři poskytnou. Na základě těchto údajů jsme tedy schopni rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá. Díky tomuto systému jsou lépe odhalena právě i tzv. „zlomyslná volání“.

Nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.

"Telefonní čísla pravidelně zlomyslně volajících máme v databázi telefonního centra tísňového volání výrazně označena. Naši operátoři mohou zlomyslný hovor nasměrovat do automatické hlásky, která volajícího poučí o nelegálnosti jeho jednání a poté hovor ukončí. Pokud volající tísňovou linku zatěžuje opakovaně a dlouhodobě, může operační středisko HZS kraje využít ustanovení § 33 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích a až na dobu 7 dnů odmítnout přijetí hovoru. Člověk volající z tohoto čísla se po dobu dočasného odmítnutí na tísňovou linku nedovolá, a to ani v případě, že by pomoc skutečně potřeboval," říká Vendula Matějů, tisková mluvčí HZS.


Sankce za zlomyslná volání a zneužití jednotek požární ochrany:

Fyzická osoba, která uskutečňuje vědomě zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.

Fyzická osoba, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, se dopouští též přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K řízení ve věci přestupku je příslušný hasičský záchranný sbor daného kraje či hl. m. Prahy. Za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy dle § 357 trestního zákoníku nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení dle § 276 trestního zákoníku a výši trestu pak určuje soud.

Zámek Horšovký Týn je renesanční perlou

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje předal do správního řízení tři bezdůvodné přivolání jednotky PO. Jihočeský sbor za tyto přestupky uložil ve dvou případech pokutu 2 000,- Kč, v jednom případě to byly 3 000,- Kč. Ve dvou uvedených případech byla i uložena náhrada nákladů na výjezd jednotek, a to 5 600,- v každém případě.

Jihoceskenovinky.cz informovala Vendula Matějů, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch.hzs)