Svátek má: Vladislav

Regiony

Velikost textu:

Zlomyslná volání na tísňové linky činí až 75 % přijatých hovorů

Zlomyslná volání na tísňové linky činí až 75 % přijatých hovorů

Samostatnou kapitolou na téma tísňová linka jsou zlomyslná volání. Každý z operátorů HZS ČR, který přijímá tísňové linky 112 a 150, by mohl dlouze vyprávět.

Ilustrační foto
11. února 2018 - 07:00

Co by však bylo pro všechna vyprávění společné, by byl závěr. Závěr, který by mohl mít tragické následky. Hasiči, policisté či záchranáři, kteří odjedou k takto nahlášené události, nejsou k dispozici pro reálnou mimořádnou událost. Ke skutečnému zásahu jedou záchranáři z jiných míst dislokace (většinou vzdálenějších), čímž se prodlužuje čas jejich dojezdu. A tedy čas, který pak chybí při záchraně životů, zdraví a majetku. Zlomyslné volání a plané vyslání záchranářů znemožňuje pomoc pro ty, kteří ji doopravdy potřebují.

Tak zvaná „zlomyslná volání“ na linku 112 činí až 75 % všech přijatých hovorů. Takovéto hovory zahlcují tísňové linky, čímž ohrožují zdraví a bezpečnost ostatních volajících. Mezi „zlomyslná volání“, která nepřísluší řešit operátorům linky 112, patří omyly, dotazy a stížnosti mimo rámec složek integrovaného záchranného systému, náhodné zmáčknutí tlačítek v kapse, obtěžující hovory dětí nebo lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek.

Technologie používaná na tísňových linkách nám se zlomyslnými voláními pomáhá bojovat. Pokud někdo volá z pevné linky, na monitoru počítače se zobrazí i přesná adresa volajícího i s telefonním číslem. To samé platí i o telefonních automatech. U mobilních telefonů přebíráme informace, které hasičskému záchrannému sboru operátoři poskytnou. Na základě těchto údajů jsme tedy schopni rozeznat lokalitu, ze které člověk v tísni volá. Díky tomuto systému jsou lépe odhalena právě i tzv. „zlomyslná volání“.

Nejzávažnějším případem zlomyslného volání jsou úmyslná zneužití tísňové linky, kdy dojde k nahlášení smyšlené události a k planým výjezdům složek integrovaného záchranného systému.

"Telefonní čísla pravidelně zlomyslně volajících máme v databázi telefonního centra tísňového volání výrazně označena. Naši operátoři mohou zlomyslný hovor nasměrovat do automatické hlásky, která volajícího poučí o nelegálnosti jeho jednání a poté hovor ukončí. Pokud volající tísňovou linku zatěžuje opakovaně a dlouhodobě, může operační středisko HZS kraje využít ustanovení § 33 odst. 10 zákona o elektronických komunikacích a až na dobu 7 dnů odmítnout přijetí hovoru. Člověk volající z tohoto čísla se po dobu dočasného odmítnutí na tísňovou linku nedovolá, a to ani v případě, že by pomoc skutečně potřeboval," říká Vendula Matějů, tisková mluvčí HZS.

Číslo 112 slaví v neděli 11.února své další narozeniny

Sankce za zlomyslná volání a zneužití jednotek požární ochrany:
  • Fyzická osoba, která uskutečňuje vědomě zlomyslná volání, se dopouští přestupku dle § 119 odst. 1 písm. e) zákona o elektronických komunikacích. Český telekomunikační úřad této osobě může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč.
  • Fyzická osoba, která vědomě bezdůvodně přivolá jednotku požární ochrany nebo zneužije linku tísňového volání, se dopouští též přestupku dle § 78 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. K řízení ve věci přestupku je příslušný hasičský záchranný sbor daného kraje či hl. m. Prahy. Za tento přestupek může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.
  • V určitých případech lze zlomyslné volání klasifikovat jako trestný čin šíření poplašné zprávy dle § 357 trestního zákoníku nebo trestný čin znemožnění funkce obecně prospěšného zařízení dle § 276 trestního zákoníku a výši trestu pak určuje soud.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje předal do správního řízení tři bezdůvodné přivolání jednotky PO. Jihočeský sbor za tyto přestupky uložil ve dvou případech pokutu 2 000,- Kč, v jednom případě to byly 3 000,- Kč. Ve dvou uvedených případech byla i uložena náhrada nákladů na výjezd jednotek, a to 5 600,- v každém případě.

Jihoceskenovinky.cz informovala Vendula Matějů, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch.hzs)