Svátek má: Květoslava

Zprávy

Velikost textu:

Matteo Salvini nařídil sčítání Romů, Sintů a kočovníků (VIDEO)

Matteo Salvini nařídil sčítání Romů, Sintů a kočovníků  (VIDEO)

<< VIDEO >> Italský ministr vnitra Matteo Salvini nařídil do dvou týdnů prefektům provést sčítání Romů, Sintů, kočovníkům a zmapování jejich táborů v rámci své jurisdikce. 

Ilustrační foto
18. července 2019 - 03:20

V oběžníku ministerstva vnitra se zdůrazňuje potřeba zaměřit se na „případy trestné činnosti, které jsou v táborech, které často představují skutečnou hrozbu pro veřejný pořádek a bezpečnost“. Cílem ministerstva vnitra je získat jasný obraz o těch, co zneužívají tábory „vytvořit plán pro vyhoštění nelegálně přítomných na území táborů“ a obnovit tak veřejný pořádek a zákonnost.

Je proto nezbytné učinit kontrolu všech táborů, povolených a zneužívajících, „s ohledem na lidská práva“ a „vnitrostátní a mezinárodní předpisy“, po kterých musí následovat „další  kontroly“, aby bylo možné neustále sledovat vývoj různých situací a mít je pod kontrolou a připravit  „systémové zásahy“.

Sčítání lidu, píše Salvini prefektům, se bude muset zabývat typem osídlení a hustotou obyvatelstva, podmínkami táborů (přítomnost vodovodních, elektrických a kanalizačních sítí, nelegálních připojení), přítomností pevných a mobilních struktur, počtem nezletilých. přítomnost v osadách, jejich podmínky a předčasné ukončení školní docházky.

Potom budou muset prefekti do 15 dnů svolat provinční výbory pro pořádek a veřejnou bezpečnost a zaslat zprávu ministerstvu vnitra. Sčítání lidu, oběžník říká, bude představovat "platformu pro diskusi v místních oblastech pro prohloubení jednotlivých situací a maximální povědomí starostů o přijetí opatření, kde podmínky neexistují".

V oběžníku, je zopakováno, že se musí „překonat situace degradace a obnovit podmínky legality“ prostřednictvím „postupné evakuace nezákonně okupovaných oblastí“.

Počet Romů a Sintů v Itálii odhaduje Rada Evropy na 120 000 až 180 000.

Matteo Salvini už nechal vyčistit tábor v Římě. „Římští občané a Italové si zaslouží zákonnost. Obnovujeme  zákonnost  po letech  "nepřítomnosti" zákona," uvedl Salvini..


(rp,prvnizpravy.cz,gds.it,foto:arch.)