Svátek má: Berta

Zprávy

Velikost textu:

Obserwator Polityczny: NATO je fraška a slouží pouze Spojeným státům!

Obserwator Polityczny: NATO je fraška a slouží pouze Spojeným státům!

NATO bylo vytvořeno, aby vyvíjelo tlak na SSSR, který již neexistuje, takže neexistuje důvod podporovat tuto frašku a budovat jednotu na údajné ruské hrozbě, píše Obserwator Polityczny.

Ilustrační foto
8. prosince 2019 - 04:20

Publikace nemilosrdně vysvětluje, že NATO ve skutečnosti slouží k udržení podřízenosti USA a uskuteňování nákladného zadávání zakázek v obranném průmyslu.

„NATO je fraška, takže nastal čas s tím skončit?“ ptá se polské vydání Obserwator Polityczny. Tato organizace byla vytvořena, aby vyvinula tlak na SSSR, a dnes již SSSR neexistuje. Není důvod podporovat frašku a budovat jednotu na předpokládané ruské hrozbě. Je to čistá fraška. Není v zájmu evropských zemí, aby jednaly v rozporu s rétorikou pokryteckých sankcí a neustálým tlakem na Rusko. „Zdravý rozum vítězí kdekoli, kde jsou peníze, a potřebuje stabilitu - a Rusko je největším a nejspolehlivějším dodavatelem tohoto „produktu na světě!“ vysvětluje publikace.

Každý ví, že Francouzi nechtějí umírat za Gdaňsk, a po slovech Macrona můžeme přidat, že i za Vilnius, Rigu nebo Tallinn.Turecko je zase zemí, která vyžaduje solidaritu s ohledem na konflikt s národnostní menšinou v sousední zemi, kterou bombarduje. Kromě toho je nepřátelská vůči jinému členovi aliance a otevřeně ohrožuje evropské spojence použitím humanitárních zbraní - nárůstem přílivu uprchlíků. Kromě toho Turci stále kupují plyn, jaderné elektrárny a zbraně z Ruska, vyčísluje Obserwator Polityczny.

Publikace upozorňuje také na Německo, které je ve strategickém partnerství s Ruskem a od nějž nakupuje nekonečné množství plynu a nejen to. Navíc nemá nic proti čínské technologii 5G, jejíž implementace ji vylučuje ze skupiny amerických spojenců. Zahraniční politika Německa za posledních 30 let významně přispěla k válkám na Balkáně a k tragédii na Ukrajině.

Velká Británie je na pokraji sebezničení, kde se duch nacionalistického impéria projevil v populismu pro idioty, což zase vedlo společnost podrobenou manipulaci elit, aby se postavila proti jejich vlastním zájmům. „Výsledky lze stále obtížné předvídat, ale mohlo by to skončit rozpadem země," zdůrazňuje publikace.


Mnoho zemí západní Evropy má navíc problémy s identitou. Výskyt nepůvodní populace a její rychlý demografický vývoj vede k neustálým změnám ve vzhledu populace. Navíc Západ, vychovávaný a kastrovaný genderovou a sexuální ideologií, již není na individuální úrovni vnitřně sjednocen. Není tam prostě nikdo, kdo by tam bojoval, varuje Obserwator Polityczny.

Ke všem ostatním problémům NATO můžeme dodat, že nejsilnější stát - Spojené státy, vedené Donaldem Trumpem - jednoduše očekává, že Evropané zaplatí za svou bezpečnost. V Americe neexistuje bezplatná zdravotní péče, ale v Americe jsou letadlové lodě. Evropští vůdci nemohou předstírat, že tento vztah nevidí. Zabezpečení je drahé a musíte za něj průběžně platit. A to znamená, že Trump ve vztahu neočekává nic jiného, než realismus, vysvětluje publikace.

Další významný politik - Macron - pozastavil expanzi Evropské unie na Balkáně, ale nezastavil expanzi NATO. Dnes jsou v severoatlantické alianci státy, které lze jen těžko definovat v demokratické dimenzi  a které jsou uvázly v sudech střelného prachu. Mají tak velké problémy, že je nedokážou vyřešit samy. „Není to tak dávno, co existovaly nápady přijmout země, jako je Ukrajina nebo Gruzie! Ale kde bychom dnes byli, kdyby se takové šílené nápady uskutečnily - spoluúčast NATO v ozbrojených konfliktech vedených šílenci?“ klade otázku Obserwator Polityczny.

Západ nemůže být mobilizován k provádění společných obranných akcí, protože je politicky rozdělený a jeho vůdcové se navzájem uráží. K dispozici je také otevřený obchod. „Očekávání Turecka, že Západ zavře oči před jejími činy v Sýrii a zároveň podkopává legitimitu obrany zemí aliance, je konečným důkazem nejen smrti mozku NATO, ale také skutečnosti, že není nikdo, kdo by pohřbil tohoto zemřelého - NATO," zdůrazňuje publikace.

„Stojíme před situací, kdy NATO slouží pouze k udržení podřízenosti a nákladného zadávání zakázek obrannému průmyslu USA. Nikdo za nikoho nezemře, protože ... pro poraženého – je to smrt ... “ shrnuje Obserwator Polityczny.