Svátek má: Věroslav

Slovo čtenáře

  Na této stránce zobrazujeme přehled aktuálních příspěvků  
Zde vepište svůj příspěvek:


Zde opište kód:  
Redakce nezodpovídá za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvek smazat či nezveřejnit. Příspěvek je automaticky omezen na 255 znaků.


• Bible:1.Jan:5,11 Atojetosvědectví:Bůhnámdalvěčn​ýživot,atenživotjevjehoSynu.12​KdomáSyna,máživot;kdonemáSynaB​ožího,nemáživot.//Akdybybylosy​nůIzraelejakopískuvmoři,jenhrs​tečkabudespasena.
• Bible:Římanům:2,29 Pravý žid je ten,kdo je jím uvnitř,s obřízkou srdce,která je působena Duchem,nikoli literou zákona.Tendojdechvály neodlidí,nýbržod Boha
• Neboťnékaždý,kdomiříká PanePane,vejde doBožíhoKrálovství,aleten,kdoč​inívůliméhoOtce vNebi.
• Pán Ježíš příjde, a ztrestá tu celu synagogu satanovu!
• 2.Tes.:1,6 ..,odplatíútiskem,7 avásutiskované spolusnámivysvobodí,ažse zjevíPánJežíšznebesesvýmimocný​mianděly,8abyvplameniohněvykon​altrestnatěch,kteříodpírajípos​lušnostevangeliunašehoPánaJeží​še.
• 2.Tes.:1,6 Ajespravedlivé,žeBůh všem,kteřívásutiskují,odplatíú​tiskem,7 avásutiskované spolusnámivysvobodí,ažse zjevíPánJežíšznebesesvýmimocný​mianděly,8abyvplameniohněvykon​altrestnatěch,kteříodpírajípos​lušnostevangeliunašehoP...
• BIBLE:2.Tes.:1,6 Ajespravedlivé,žeBůh všem,kteřívásutiskují,odplatí útiskem,7 avásutiskované spolusnámivysvobodí,ažse zjevíPánJežíšznebesesvýmimocný​mianděly,8 abyvplameniohněvykonaltrestnat​ěch,kteříodpírajíposlušnosteva​ngeliunašeho...
• Štěpánek to popisuje dobře, ale nějak zapomíná připomenout voličům, co je to politika. Ti jsou již většinou přesvědčeni, že je to současné "chování politiků". Politika však je něco zcela jiného.
• • Volby se nezadržitelně blíží - již nyní se osnují tajné plány jak se v koaličních kandidátkách bude kroužkovat. "Partner nám pomůže, ale musíme kroužkováním získat více křesel než on." To bude mela. Hned po sečtení.
• Volby se nezadržitelně blíží. my důchodci z Kolína budeme volit ANO,SPD a KSČM, aby bulíci z chomáče SPOLU jen čuměli.
• Zdalipak je rozhodnutí NSS k nošení roušek dostatečně odůvodněno? Nechal bych ho přezkoumat, určitě se na něm najde víc slabin, než na proticovidovém opatření.
• Porodnost v EU klesala dávno před covidem, protože mladí se nezmůžou na děti. Počty obyvatel doplňují migranti, ti muslimští v Německu mají dětí dost.
• Tak až pojedeš do Paříže, tak to zkus také se napít.
• Nejvíc úmrtí je na kardiovaskulární příhody, na rakovinu a tak dále. Úmrtí na covid jsou navíc a covid je na rozdíl od rakoviny nakažlivý, jako normální chřipka a jiné virózy.
• Tak když si myslíte,že strašením je probudíte a uzdravíte,tak strašte, já bych poradil česnečka a pohodu.
• Teď vážně,Pasteur jednou postavil před konšely skleničku vody ze Seiny a vysvětloval jim,závadnost vody díky bakteriím.Jeden konšel se na$ral a vypil ji na ex.Je to záhada,zůstal zdravý.
• • Když se budete strašit..- A TO MÁM SNAD MLČET?? TO BY SE TAK JIM HODILO!-a i tady se potřebují lidi probudit...
• Tzv. elity označovaly bezostyšně za lůzu lidi, kteří na ně a pro ně pracují a kterým elity za jejich vlastní peníze škodí,“ ...zapamatujte si ty swině, které poslouchají globalisty a nám škodí !
• Když se budete strašit, tak umřete ze svého strachu dřív, než se jim to podaří.
• Když už nám vláda sděluje počty mrtvých a nemocných na chřipku, tak by měli hlásit všechna virová přenosná onemocnění-a úmrtí na rakovinu a jiné nemoci-vždyť koho zajímá nějaká chřipka? Přestali by s tím pak?
• A na noc doporučuji plínku, pro jistotu.
• ... Jsme ve WWIII, která se úspěšně blíží do konečné fáze vítězství lidstva nad zločinci všech vlád a uzurpátorů pod taktovkou temných sil…
• ..Je to skvělá situace, která je výhodná pro všechny. Proředíme stádo a stádo nám zaplatí za to, že ho vyhubíme.