Svátek má: Svatava

Komentáře

Soňa Marková

poslankyně PS PČR (KSČM)

Nejde jen o svědomí a etiku, ale i o selhávání systému zdravotnictví

Nedávno jsme mohli v České televizi shlédnout tři tragické příběhy pacientů a jejich rodin, které nás všechny hluboce zasáhly.

Věřím, že hlavním cílem bylo zabránit opakování fatálních chyb, nastartovat potřebné změny, zpřísnit kontrolní mechanismy a stanovit jasnou odpovědnost za selhání. Zmařené životy a nesmírné utrpení to sice nezmění, ale všem odpovědným za stav českého zdravotnictví by mělo jít především o nápravu.  Pacienti jsou často naštvaní na zdravotníky, na nedostatek jejich času, empatie a někdy i na omezenou nabídku. Většina nemocných ale stále věří, že jejich lékař je plně kompetentní a zařízení, ve kterém léčí, vybavené na potřebné úrovni. Bohužel se však množí případy arogance a nedostatku základních a srozumitelných informací.

„Infiltrátoři“ vyslaní do zdravotnických zařízení přišli samozřejmě s tím, co je ve zdravotnictví všeobecně známo. Základ problému spočívá v katastrofálním stavu personálního obsazení a nedostatku financí. To vede k syndromu vyhoření a přepracování. Řešení, které KSČM dlouhodobě prosazuje, spočívá v pravidelném a předvídatelném navyšování příjmů do veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím automatických plateb za státní pojištěnce. Dostatek finančních prostředků umožní odpovídajícím způsobem odměňovat zdravotnické pracovníky v optimálním počtu tak, aby mohli poskytovat tu nejlepší zdravotní péči.Dalším úkolem ministerstva zdravotnictví je přijmout potřebné změny ve „zdravotnických“ zákonech, omezit byrokracii, prosazovat inovace, zpřístupňovat nejmodernější medicínské postupy, léčivé přípravky a zdravotnické prostředky všem pacientům. Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami více dbát na prevenci, motivovat ke zdravému způsobu života a předcházení nemocí. Tady ovšem ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě selhává. Velkou překážkou fungování zdravotnictví „pro lidi“ zůstává polistopadová privatizace, přeměna pacienta na klienta, péče na služby a úporná snaha pravice udělat ze zdravotnictví výnosný byznys. Zbytečně nákladnou se pro efektivní fungování celého systému jeví i existence více zdravotních pojišťoven.

Co však nejde „jednoduše“ změnit je prostá arogance některých lékařů a sester, nesrozumitelná komunikace a následně fatální pochybení jednotlivců, která nemocnice a jejich zřizovatelé zametají pod koberec. Problémem je i manažerské a právní krytí lékařů a situací, se kterými by obyčejný člověk se svědomím nedokázal žít. Přes existenci ombudsmana, několika specializovaných právníků a několika pacientských organizací, zoufale chybí, kdo by se pacientů zastal. Tady opět selhává celý systém, který vlastně nikdo pořádně neřídí. Ministr zdravotnictví má jen omezené pravomoci. O to zřejmě po roce 1989 také šlo.

Soňa Marková